חיפוש באתר:    

חזון ויעדים
  
 חזון הרשות: 

"הזדמנות לכל אסיר"
 
 
יעדי הרשות: 

1. טיפול ושיקום כלל האסירים המתאימים לשיקום ומעוניינים בכך, לרבות בני משפחתם. 

2. שימור הרצף הטיפולי, המתקיים בין שירות בתי הסוהר לבין הרשות לשיקום האסיר, המהווה ערך חיוני בשיקום האסיר ומקטין את מועדותו. 

3. שילוב כלל האסירים והאסירות המתאימים בתעסוקה יצרנית, סמוך ככל האפשר לשחרורם מבתי הכלא. 

4. הגנה ורווחת הציבור מפני פשיעה חוזרת.
       
       
 
ג'ינט - בניית אתרים בניית אתרים
   כל הזכויות שמורות לרשות לשיקום האסיר