חיפוש באתר:    

חזון ויעדים
  
"הזדמנות שיקום לכל אסיר בר שיקום"
 
 
  • לגבש מדיניות שיקום לאסירים;
  • להכין תכניות שיקום לאסירים ולהפעילן לאחר שחרורם;
  • לפעול לקליטת האסירים ולשיקומם בקהילה;
  • ליזום הקמתם ופיתוחם של שירותי עזר לשיקום האסיר;
  • לסייע למשפחות האסירים בעת המאסר ולאחריו, באמצעות לשכות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות;
  • לתאם בין משרדי הממשלה, הרשויות המקומיות וגופים אחרים בנושאים הקשורים בשיקום האסיר;
  • לעודד פעילות התנדבותית בקרב יחידים וגופים;
  • לפקח על גופים מתנדבים העוסקים בשיקום האסיר;
  • להציע חקיקה וליזום מחקרים;
  • לפעול להגברת המודעות הציבורית לבעיית שיקום האסיר.
       
       
 
ג'ינט - בניית אתרים בניית אתרים
   כל הזכויות שמורות לרשות לשיקום האסיר