חיפוש באתר:    

מחקרים
"מן הצד של הסורגים": ילדים של אבות אסירים - הקשר בין משתנים אישיים ומשפחתיים, למצב רגשי תפקודי \ מאת נורית מדיני לוי

"מהו שיקום תורני?": מיפוי הכלים הניתנים במסגרת תוכנית זו והערכת השפעתה על חזרה לעבריינות \ מאת ד"ר מיכל מורג וד"ר אלי תימן
 
       
       
 
ג'ינט - בניית אתרים בניית אתרים
   כל הזכויות שמורות לרשות לשיקום האסיר