חיפוש באתר:    
צור קשר

הנהלה ראשית:
טלפון: 02-5420700  /  פקס: 02-6527269
מייל: rshy@pra.gov.il
כתובת: רח' כנפי נשרים 24, כניסה ב', קומה 2, ירושלים
 
מחוז דרום וירושלים:
טלפון: 08-6258907/1/2  /  פקס: 08-6652527
טלפון: 02-5420736 / פקס: 02-5420746
מייל: rshb@pra.gov.il
מ
ייל ירושלים: rshyj@pra.gov.il
כתובת: רח' קק"ל 139, קומה 2, באר שבע
כתובת: רח' כנפי נשרים 24, קומה 1, ירושלים
 
מחוז מרכז: 
טלפון: 03-6807601  /  פקס: 03-5185223
מייל: rsht@pra.gov.il
כתובת: רח' שארית ישראל 37, קומה 1, תל אביב-יפו
 
מחוז צפון
טלפון: 04-8625185  /  פקס: 04-8629004
מייל: rshh@pra.gov.il
כתובת: רח' דרך יפו 152, חיפה
ועדות שחרורים ארצי: טלפון: 02-5420712/03  /  פקס: 02-6519660
   
תחום שם טלפון
מפקח ארצי מר אריאל אבקסיס 02-5420704
ראש תחום שיקום תורני מר אבינועם כהן 02-5420716
ראש תחום פניות ציבור מר אמנון דניאל  02-5420717
ראש תחום מחקר פיתוח והדרכה ד"ר רותם אפודי 04-8602727
ראש תחום תעסוקה גב' מירב לוי 03-6807636
ראש תחום כלא קהילה גב' אירית יפתח-שירצקי 03-6807637
מרכזת תחום עברייני מין גב' יפעת רוזליו 03-6807637
מ"מ ראש תחום נוער גב' ליאת שוסטרי-זיני 03-6807631

  
       
       
 
ג'ינט - בניית אתרים בניית אתרים
   כל הזכויות שמורות לרשות לשיקום האסיר