חיפוש באתר:    

דבר מנכ"ל הרשות לשיקום האסיר
הרשות לשיקום האסיר נוסדה באפריל 1984 מתוקף חוק הרשות לשיקום האסיר (התשמ"ג 1983) אשר הגדיר את תפקידי הרשות, סמכויותיה, דרכי פעולתה וניהולה. הרשות הוקמה כדי לזרז את הטיפול בשיקום  אסירים משוחררים והבעיות הנלוות לכך, על בסיס מדיניות כוללת המעוצבת על ידי הנהלת הרשות בשיתוף גורמים נוספים הקשורים לנושא שיקום אסירים ואחרים שיש להם השפעה על הצלחת שיקומם כגון: רשויות מקומיות, משרדי ממשלה, מעסיקים ידידים ועוד.
על פי תפיסתי העקרונות לפעילות הרשות, מתבססת על הכרה בצורך והחובה של הרשות לפעול בשקיפות, בהגינות ותוך שוויון הזדמנויות.
המציאות הקיימת בה שליש בלבד ממספר האסירים בני שיקום, מטופלים, בעוד שאסירים בסטטוס דומה, אינם זוכים לסיכוי כזה, איננה קבילה עלי ושינוי מציאות זו, הוא בבסיס תכנית העבודה לפעילות הרשות.
על רקע זה ניסחנו את חזון הרשות לשיקום האסיר הקובע כי תינתן "הזדמנות לכל אסיר בר שיקום".
תוכניות השיקום השונות המופעלות ע"י הרשות מתבססות על עיקרון חשוב וחיוני והוא  הרצף הטיפולי, המבטיח המשכיות טיפולית בין המסגרות הסגורות (שב"ס) לבין הקהילה.
עם מינויי למנכ"ל הרשות באוקטובר 2013 בנינו תוכנית עבודה רב שנתית עד לשנת 2017 המציבה התקדמות הדרגתית לשיקום האסיר ועיקריה, תוכנית עבודה המציבה יעדים ברורים ומדידים, הרחבת מספר אנשי מקצוע בשטח, שילוב פעילות במספר גדול והולך של רשויות מקומיות, הרחבת מערכת יחסי הגומלין עם שב"ס, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, משרדי ממשלה וכנסת ישראל.
דגש מיוחד ייושם על הרחבת מספר יועצי כלא קהילה ורכזי השיקום ברשויות המקומיות שיעדם יהיה להגדיל באופן משמעותי את תוכניות השיקום מדי חודש בחודשו. בדרך להגדלת מספר תוכניות השיקום נפעל להסדרת מעמדם של היועצים והרכזים כך שיוכלו להוציא לפועל את התוכניות הלכה למעשה ולהביא לשינוי איכותי וכמותי בכל הקשור לשיקום האסיר. פיתוח הסגל המקצועי ע"י בניית מערך הדרכה והשתלמויות והקמת מחלקת מחקר.
הרשות לשיקום האסיר תמשיך את פעילותה במגזרי הפעילות הקיימים ותפעל להגדיל את השפעתה על שיקום אסירים במגזר הלא יהודי באופן משמעותי, תוך חיזוק המודעות לשיקום האסיר, ולתרום  ליצירת חברה פחות אלימה, חברה היודעת לקלוט את מי שחזרו להיות אזרחים נורמטיביים.
יישומה של תכנית זו, מהווה עבורנו  יעד מרכזי, ויחד נביא לשינוי המיוחל, תוך יצירת חברה איכותית המשקמת את אסיריה ומפחיתה  פשיעה ואלימות.
 
בברכה,
יצחק (ז'ק) דדון
מנכ"ל הרשות לשיקום האסיר
   
   

 
       
       
 
ג'ינט - בניית אתרים בניית אתרים
   כל הזכויות שמורות לרשות לשיקום האסיר