חיפוש באתר:    

ועדת המחקר של הרשות

חברי ועדת המחקר של הרשות לשיקום האסיר
 
פרופ' אפרת שהם- המכללה האקדמית אשקלון- יו"ר ועדת המחקר
ד"ר עמלה עינת- המכללה האקדמית תל-חי
ד"ר תומר עינת- המחלקה לקרימינולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר באדי חסייסי- המכון לקרימינולוגיה, האוניברסיטה העברית
ד"ר דרור ולק- ראש מחלקת מחקר, שב"ס
גנ"מ ד"ר יוסי גובר- רמ"ח חטו"ש, שב"ס
ד"ר אורי תימור- המחלקה לקרימינולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר יוסי הראל- הרשות למלחמה בסמים
פרופ' אורי ינאי- ביה"ס לעבודה סוציאלית, האוניברסיטה העברית
פרופ' גיורא רהב- ביה"ס לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל-אביב
פרופ' מנחם אמיר- חוקר ומרצה בתחום הקרימינולוגיה
ד"ר שירלי יהושע- המכללה האקדמית אשקלון
פרופ' דוד וייסברוד- המכון לקרימינולוגיה, האוניברסיטה העברית
מר קותי צבע- ראש אגף מחקר, משרד הרווחה והשירותים החברתיים
 
ד"ר רותם אפודי- ראש תחום מחקר והדרכה ברשות לשיקום האסיר
 
       
       
 
ג'ינט - בניית אתרים בניית אתרים
   כל הזכויות שמורות לרשות לשיקום האסיר