חיפוש באתר:    

פיקוח אלקטרוני

לקראת סוף 2006 החלה הרשות לשיקום האסיר להפעיל תוכנית פיקוח אלקטרוני לאסירים משוחררים ברישיון. רוב האסירים המשוחררים המושמים בפיקוח אלקטרוני הם גברים ותקופת הפיקוח היא בדרך כלל עד שנה (במקרה של תקופת מאסר ארוכה תקופת הפיקוח היא שנתיים). יועצי רש"א בכלא ורכזי הפיקוח האלקטרוני של רש"א עורכים את בדיקות ההתאמה של האסיר העומד לפני שחרור ברישיון להיכלל במסגרת מיזם הפיקוח האלקטרוני והם אלו הממליצים לוועדת השחרורים על הצורך ו/או ההתאמה של האסיר לפיקוח אלקטרוני. במקרים מסויימים פונה ועדת השחרורים בבקשה לרשות לשיקום האסיר בבקשה לבדוק החלת איזוק אלקטרוני. רוב האסירים הנמצאים בפיקוח אלקטרוני נמצאים במקביל גם בפיקוח טיפולי או תעסוקתי, וחלקם ממשיך בפיקוח טיפולי גם לאחר תום תקופת הפיקוח האלקטרוני.
 
תוכנית הפיקוח האלקטרוני הנו מעבר הדרגתי מסטאטוס של אסיר לסטאטוס של אדם חופשי. בנוסף, מספקת התוכנית פתרון לבעיית המחסור במקומות כליאה ומהווה חסכון תקציבי למשק היות ועלות שהיית המפוקח בבית הכלא גבוהה באופן משמעותי מעלות הפיקוח האלקטרוני, בו שוהה המפוקח בביתו.
 
תוכנית הפיקוח האלקטרוני בישראל נשענת על חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה) (1996), ומשמשת תחליף למאסר במתקני כליאה. הפיקוח האלקטרוני  מאפשר לפקח באמצעים אלקטרוניים על שהייתו של מפוקח בביתו (או בתחום מוגדר אחר), בזמנים בהם מתחייבת שהותו שם, באופן המאפשר התרעה בזמן אמת על יציאה בלתי מאושרת החורגת מהתנאים שנקבעו. האזיק האלקטרוני מוצמד לקרסולו של האסיר עם שחרורו מבית הכלא ומשדר אותות הנקלטים במקלט המחובר לטלפון בביתו של המפוקח ומועברים למרכז בקרה. במידה והמקלט מזהה אי שידור, מדווח הדבר למרכז הבקרה וסייר נשלח לבית המפוקח. ממצאי הסייר מועברים למנהלת הפיקוח האלקטרוני ולרכז פיקוח אלקטרוני ברשות לשיקום האסיר להמשך הטיפול.
 
שחרור אסיר עם פיקוח אלקטרוני משמעותו פיקוח בתנאים נוקשים. במקרים של הפרות חוזרות עלול המפוקח לחזור למתקן הכליאה. שיטה זו מאפשרת להתאים משטר פיקוח ייחודי ואישי המותאם לכל מפוקח בנפרד, בהתאם למאפייניו האישיים, העבירה שביצע וצרכיו השיקומיים. כך מתאפשר למפוקח, באם הדבר הותר לו, לצאת לעבודה, לטיפולים רפואיים או אחרים וכדומה.                   
 
אוכלוסיית היעד של האסירים המשוחררים המשתתפים בתוכנית הפיקוח האלקטרוני מורכבת ממספר קבוצות:
·     אסירים חלשים או נגררים אשר זקוקים לפיקוח הדוק בתקופה הקריטית שלאחר השחרור על מנת למנוע מהם קשר עם עבריינים, ואשר ללא הפיקוח האלקטרוני לא היו מתאימים לשחרור מוקדם.
·      אסירים אשר ביצעו עבירות חמורות אבל השתתפו בתוכניות טיפול במשך תקופת המאסר.
·      אסירים בעלי רמת מסוכנות גבוהה.
·      אסירים רצידיביסטים- החוזרים שוב ושוב לרצות מאסרים.
·      אסירים אשר הפרו את תנאי שחרורם ויש צורך להקשיח את תנאי שחרורם, כהזדמנות אחרונה טרם הפקעת הרשיון.
 
תוכנית הפיקוח האלקטרוני מהווה כלי טיפולי לשיקום אסירים.
·         כלי שיקומי לאסירים הזקוקים לגבולות הדוקים: תרגול עמידה בגבולות; שיפור יכולות של אחריות ומחויבות; התמודדות עם החופש כגורם סיכון; שיפור יכולות התמודדות מול פיתויים.
·         צמצום הרצידיביזם (מועדות האסיר): מניעת שוטטות באזורים מועדים בשעות הערב והלילה; סיוע בניתוק הקשר עם גורמים עבריינים.
·         כלי שיקומי לתכנון סדר יום וניהול נכון של זמן: תרגול סדר יום נורמטיבי ויציב; תכנון לטווח ארוך- בקשה חריגה דורשת קבלת אישור מראש והערכות של כשבועיים לפחות.
 
תוכנית הפיקוח האלקטרוני הינה חלק מהמגמה הרווחת כיום בישראל לשילוב אוכלוסיות ייחודיות (כגון אסירים) בקהילה, והשבת אחריות המשפחה והחברה עליהם. שיטת הפיקוח האלקטרוני מחזירה את האסירים לקהילה ומאפשרת להם לקיים אורח חיים נורמטיבי תוך פיתוח מיומנויות חיים נדרשות כגון תעסוקה, כל זאת בתנאים מגבילים ובמשטר פיקוח הדוק אשר אמור להקטין את חזרתם לסגנון חיים עברייני.
 
חלק מהחומר המקצועי המובא לעיל לקוח מתוך "מחקר הערכה של תוכנית הפיקוח האלקטרוני בקרב אסירים ברישיון בישראל" מאת פרופ' אפרת שהם, ד"ר שירלי יהושע, גב' רותם אפודי ומר אבי דיאמנט.

       
       
 
ג'ינט - בניית אתרים בניית אתרים
   כל הזכויות שמורות לרשות לשיקום האסיר