חיפוש באתר:    

תעסוקה

נדבך מרכזי בתהליך השיקום ברשות לשיקום האסיר הינו נושא התעסוקה והשיקום התעסוקתי, מתוך תפיסה ש"אין שיקום ללא תעסוקה". מחקרים בארץ ובעולם מוכיחים כי השמה וליווי תעסוקתי של אסירים משוחררים מהווים גורם מרכזי בשיקומם.
 
על מנת שהאסיר המשוחרר ישתלב בקהילה וינהל אורח חיים נורמטיבי, יועצי התעסוקה של הרשות לשיקום האסיר מסייעים לאסירים באיתור מקומות תעסוקה המותאמים לכישוריהם, מלווים אותם בתהליך ההשתלבות ותומכים ומסייעים להם להתמיד בעבודתם ולהתמודד עם בעיות המתעוררות בזמן העבודה.
 
אסירים משוחררים מהווים אוכלוסיה בעלת קושי רב בהשתלבות במקומות עבודה, הן בשל בעיית קבלת סמכות ומרות, הן בשל עבר דל בתחום התעסוקה והן בשל חוסר מיומנות ומקצועיות בענפי העבודה השונים. לכל אלו, נוספת הדרישה ההולכת וגוברת לתעודות יושר, שאין ביכולתם להציג.
 
יועצי התעסוקה של רש"א פרושים בארבעה המחוזות הגדולים בארץ: צפון, דרום, מרכז וירושלים ונותנים מענה ייחודי לאוכלוסיית האסירים המשוחררים בשילובם בעולם העבודה. היועצים הנם בעלי כישורי עבודה ייחודיים העונים על צרכים מיוחדים של אוכלוסיית האסירים המשוחררים ומספקים להם הכוונה, ייעוץ, ליווי ופיקוח ההכרחיים ליכולתם להשתלב בתעסוקה ולהתמיד בה לאורך זמן.
 
יועצי התעסוקה הנם בעלי כלים, ניסיון והכשרה ייחודית באבחון תעסוקתי ובהשמת אוכלוסיה בעלת צרכים מיוחדים כאסירים. היועצים מקיימים קשר שוטף עם שירותים רלוונטיים בנושא שיקום תעסוקתי כמו שירות התעסוקה, חברות כוח אדם, לשכות רווחה, עמותות ועוד. בנוסף, עוסקים היועצים בגיוס מערך של "מעסיקים ידידים"- בעלי עסקים בענפי מקצוע שונים המוכנים להעסיק אסירים משוחררים, אשרבשל עברם הפלילי, מתקשים ביותר במציאת מקומות עבודה. לצורך שימור והרחבת מערך המעסיקים הידידים, נדרשים היועצים לפעילות שיווק אינטנסיבית וקשר שוטף עם מעסיקים פוטנציאליים ומעסיקים ידידים.
 
יועצי התעסוקה מבצעים פיקוח תעסוקתי ומעקב אחר תפקודם של אסירים בפיקוח הכולל הצגת תלושי שכר מידי חודש, ביקורי פתע במקום העבודה, ושמירה על קשר עם המעסיק. בנוסף, מספקים יועצי התעסוקה לאסיר המשוחרר ליווי תעסוקתי, מתווכים בין האסיר המשוחרר המחפש עבודה לבין המעסיק, מבקרים אותו במקום העבודה, ותומכים בו, מבחינה פיזית ונפשית, באמצעות העלאת דילמות וקשיים הקשורים לעולם העבודה, הכנת קורות חיים והכנה לראיונות עבודה.
 
יועצי התעסוקה מקיימים קשר אינטנסיבי עם רכזי שיקום האסיר וגורמי הטיפול בקהילה, ומעודכנים באופן שוטף לגבי תפקודם של אסירים בטיפול.
 
בשנתיים האחרונות ניתן דגש מרכזי ברשות לשיקום האסיר לתחום התעסוקה, לפיתוח מקומות תעסוקה נוספים, בעלי אופק תעסוקתי ומשכורות ראויות לאסירים משוחררים ופיתוח מערכים ותוכניות שיחלו כבר בשלב הכלא, להכנת האסיר המשוחרר לקליטה והשתלבות בשוק התעסוקה.
 
מערך התעסוקה של הרשות לשיקום האסיר לשנת 2011
·      8 יועצי תעסוקה ברחבי הארץ (כולל ראש תחום תעסוקה ארצי)- כיום פועלים 7 יועצי  תעסוקה ברשות. עם מעבר החוק יעברו יועצי התעסוקה של הרשות להיות עובדי מדינה ומערך התעסוקה עתיד להתרחב. בנוסף, יוקצה תפקיד של מפקח ארצי לתחום השיקום התעסוקתי ברשות.
 
·      יועצת תעסוקה לנוער- במימון עמותת על"מ.
 
·      יועצת תעסוקה לאסירות משוחררות- התפקיד נמצא בדיונים לגבי העברת התפקיד למשרד הרווחה כעובד מדינה.
 
·      מרכז יום לשיקום תעסוקתי לאסירות משוחררות (תל"מ)- מרכז יום ייחודי שנותן מענה לשיקום התעסוקתי של הנשים ומשמש כחוליית מעבר בין החיים בכלא, בזנות ובהתמכרויות ובין עולם התעסוקה. במרכז הנשים עוברות השלמת השכלה, יעוץ מקצועי, רכישת הרגלי עבודה, וטיפול נפשי מכוון לסיוע להשתלבות בעולם התעסוקה. המרכז עתיד לעבור למשרד הרווחה ולקחת חלק במבנה החדש של הרשות עם מעבר החוק.
 
·      מערך הדרכה והשתלמויות לצוות התעסוקה ברמה הארצית (תקציב הדרכה והשתלמויות לתחום התעסוקה יוקצה מהתקציב המוגדל של רש"א לאחר מעבר החוק).
 
·      תוכנית "אפיקים"- פרוייקט ראשון מסוגו בישראל המשותף לג'ויינט, לרשות לשיקום האסיר, למשרד לבטחון פנים ולשב"ס, אשר שם דגש על חשיבות נושא הרצף השיקומי-תעסוקתי מהכלא לקהילה. התוכנית מתחילה עוד בשלב הכלא. במסגרת התוכנית לומדים האסירים מקצוע פרקטי המותאם לכישוריהם ויוכל לסייע להם למצוא עבודה עם צאתם לאזרחות. התוכנית כוללת סדנאות מיוחדות, במהלכן רוכשים האסירים מיומנויות מקצועיות, כלים לחיפוש עבודה ולניהול זמן, מחזקים את האמונה ביכולתם לעבוד ונערכים לראיונות עבודה. הפרוייקט כולל 12 מפגשים בתוך הכלא שמועברים ע"י מנחים מקצועיים ועו"סים. לאחר היציאה מהכלא מלווים אנשי התוכנית את האסירים המשוחררים בחיפוש עבודה חדשה ובהשתלבות בה. המטרה היא לשלב את האסירים המשוחררים בשוק העבודה בתפקידים שבהם יוכלו להתמיד, להתקדם ולפתח קריירה. פיילוט ראשון של התוכנית בכלא מעשיהו הסתיים בהצלחה, כאשר המטרה היא להרחיב את התוכנית לכל בתי הכלא בארץ. עם מעבר החוק תמשיך התוכנית לפעול במיקור חוץ.
מצגת התמדה בתעסוקה- ג'וינט ישראל- תב"ת
 
·      הקמת משתלה לנערים- במרכז "אבן דרך" שמפעילה הרשות, בו מטופלים נערים שריצו מאסר בכלא אופק (כלא נוער), הוקמה בשנת 2010 משתלה לצמחי תבלין ובה מתקיים תהליך של הכשרה לפעילות תעסוקתית לנערים. המשתלה "צומחים מחדש" הוקמה בשיתוף עמותת ציונות 2000. לקראת ט"ו בשבט נמכרו כ-2,000 צמחים, ורווחי המשתלה חולקו כמשכורות לנערים.
 
·      פנייה לשר התמ"ת- בבקשה להכיר באוכלוסיית האסירים המשוחררים, לאור היותה אוכלוסיה מוחלשת הזקוקה לסיוע מרבי, כאוכלוסייה ייעודית ייחודית הזכאית לתמיכה וסיוע מיוחד על מנת להשתלב בשוק העבודה. באופן זה ייתן משרד התמ"ת לאסירים משוחררים יחס דומה וזכויות והטבות כאלה הניתנות בתחום התעסוקתי לאוכלוסיות ייחודיות אחרות כדוגמת האוכלוסייה הערבית והחרדית.
 
·      פניה למשרד התמ"ת- האגף להכשרה מקצועית בבקשה לסיוע במתן תמריצים למעסיקים, מענקי התמדה לאסירים משוחררים המתמידים לאורך זמן בעבודתם וקורסי הכשרה מקצועית והשלמת השכלה לאסירים משוחררים במטרה לאפשר להם אופק תעסוקתי.
 
·      הקמת מפעלים להכשרת והעסקת אסירים משוחררים- דפוס טכנולוגי לאסירות משוחררות עתיד להיפתח במרכז התעסוקתי לאסירות משוחררות (תל"מ) בת"א, בסיוע קרנות חיצוניות.
 
·      אג"חים חברתיים- הרשות לשיקום האסיר נמצאת במגעים מתקדמים לקידום נושא האג"חים החברתיים בישראל. הנושא צובר תאוצה רבה ברחבי העולם, והרשות בשיתוף פעולה עם קרן פורטלנד, יד הנדיב, ענף התעסוקה של שב"ס, משרד ראש     הממשלה, משרד הרווחה ומשרד התמ"ת מנסים לפתח את הנושא בישראל במטרה ליצור מקורות תעסוקה רבים וראויים בעלי אופק תעסוקתי לאסירים משוחררים.

       
       
 
ג'ינט - בניית אתרים בניית אתרים
   כל הזכויות שמורות לרשות לשיקום האסיר