חיפוש באתר:  


 

תעסוקה

תעסוקה סדירה ונורמטיבית הנה אחת מאבני היסוד המרכזיים בשיקום אסירים ואסירות. תעסוקה מאפשרת לאסיר המשוחרר קיום ופרנסה בכבוד וניהול סדר יום המונע בטלה וחוסר מעש. נוסף על כך, העבודה מאפשרת לאסיר המשוחרר להיות אזרח יצרני התורם לחברה ומקדמת התערות בחברה הנורמטיבית וקיום קשרים חברתיים חיוביים חדשים. זאת ועוד, ידוע כי מקום עבודה מכובד מעלה את הדימוי העצמי ואת האמונה של האסיר המשוחרר ביכולתו להשתנות ולהשתקם.ייעדי התחום לשנת 2018-
- השתלמות שנתית מרוכזת ליועצי תעסוקה: השתלמות בת יומיים עד שלושה, כולל לינה, להעמקת התפיסה המקצועית והכלים לעבודה.
- קידום קבוצות ייעודית בנושא התמודדות עם עולם התעסוקה בכל מחוז: קיום קבוצת רכבת            פסיכו-חינוכית בנושא התמודדות עם עולם התעסוקה, בכפוף לקבלת שעות נוספות.
- עיבוי גיוס מאגר מעסיקים ידידים: שוטף כל השנה.
ערב הוקרה למעסיקים ידידים בכל מחוז: מפגש אחד בשנה, בכל מחוז.
טיול, גיבוש והעשרה: פעם בשנה ליועצי התעסוקה.
קידום שיתופי פעולה וקשרים ממוסדים עם גורמים רלוונטיים: שירות התעסוקה, האגף להכשרה מקצועית במשרד הרווחה, מרכזי קידום תעסוקה.
קידום שיתוף פעולה עם שב"ס תעשיות בנושא הרצף השיקומי תעסוקתי, שת"פ עם קציני התעסוקה בכלא, שת"פ על רצף ההכשרה המקצועית מתוך הכלא ועד השתלבות תעסוקתית בשוק העבודה.
קידום שת"פ עם אגודים מקצועיים ומעסיקים גדולים במשק. (ענף הבנייה, התאחדות התעשיינים, התאחדות המתכת, אגוד העסקים הקטנים, אגוד המוסכים, ועוד ככל שיתאפשר).
פיתוח מודלים לקידום תעסוקתי לאוכלוסיות האסירים על גווניהן: נשים, נוער, החברה הערבית, החברה הבדואית, תורני.
קיום פורום ארצי תעסוקה/ירידי תעסוקה לאסירים משוחררים: בשיתוף משרד הכלכלה, שירות התעסוקה, ביטחון פנים, שב"ס, התאחדות התעשיינים, חברות כוח אדם ומעסיקים ידידים.
קידום והנעת מתן מלגות לימודים/דמי הכשרה במהלך הכשרה , ומענקים למתמידים בתעסוקה.
מימוש תקציב השוברים להכשרות מקצועיות לשנת 2017 ולפעול להגדלת התקציב לשנת 2018.
מתן תמריצים למעסיקים (כרוך בשינוי בחוק).
מיזמי תעסוקה לנוער וצעירים, נשים, תורני.
קידום והנעת תהליכים להכוון תעסוקתי והכשרה מקצועית.
הכשרה מקצועית ספציפית בתחומי הבנייה לאוכלוסיית בני מעוטים במשולש.
הכשרה כנ"ל ליתר האסירים המשתחררים המתאימים לכך.
התנדבות אסירים משוחררים בקהילה.
העסקת אסירים משוחררים על ידי השלטון המקומי ועל ידי רשויות מקומיות באמצעות חובת העסקה במכרזי החברה למשק וכלכלה.
פיקוח על העסקה בתכניות המשלימות וממשיכות את תוכנית 'אפיקים'.
כתיבת נוהלי תעסוקה והפצתם בקרב עובדי התחום.
בקרת מטה: בקרת תחום בכל מחוז.
השתתפות בפורום מקצועי לעיצוב מדיניות וקביעת אמות מידה ברש"א: אחת לחודש.
ייזום מפגשי פורום תעסוקה ארצי לכלל יועצי התעסוקה אחת לחודש וחצי.
ביקורים במחוזות השונים: לשם מתן הדרכה ליועצי התעסוקה
פ.ע עם מנהלי המחוזות והמפקחים המחוזיים: לשם שיח ופיתוח תחום התעסוקה במסגרת המחוז, אחת לשלושה חודשים.
בניית מפתח תקינה ליועצי התעסוקה.
צמצום החסמים בנושא שינויי תעסוקה אל מול הגורמים הרלוונטיים: משטרה, פרקליטות , וועדת שחרורים.


   
רחוב כנפי נשרים 24, ירושלים, ת.ד 34131 טלפון: 02-542070 פקס: 02-6527269