מילוי מקום: מרכז/ת בכיר/ה כ"א
 מכרז חיצוני: חשב/ת שכר
 מכרז חיצוני: גמ"מ - גורם מקצועי מתאם לעברייני מין
 מכרז חיצוני: רכז/ת נוער וצעירים במחוז צפון (2 משרות)
 מדריך בהוסטל "מפתחות"