מכרז חיצוני: חשב/ת שכר
 מכרז חיצוני: גמ"מ
 מ"מ מטפל/ת במרכז הוליסטי לנשים