חיפוש באתר:  


 

הודעה בדבר כוונה להתקשר בפטור ממכרז
דף הבית  >>   >>  הודעה בדבר כוונה להתקשר בפטור ממכרז

הודעה בדבר כוונה להתקשר בפטור ממכרז
הרשות לשיקום האסיר מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת "גשר"(עד תחילת שנת 2018 נקראה "הקרן למפעלים שיקום ") , בנושא
אבחון, הכשרה, השמה תעסוקתית, של אסירים משוחררים על דרך של פטור ממכרז
בהתאם לתקנה 3(29 )לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993.
גשר הוקמה ב1964 כהקדש ציבורי ע"י אגף השיקום במשרד הרווחה.
"גשר" הנה בעלת ידע וניסיון רב שנים בהכשרה והשמה תעסוקתית לאוכלוסיות מיוחדות.
ההתקשרות הנ"ל בין הרשות לשקום האסיר לבין "גשר", הינה לצורך מתן מענה חסר בפן התעסוקתי לאוכלוסיית אסירים מהחברה הערבית באזור הצפון.
על פי חוות דעתו של סגן יועמ"ש הרשות, לאחר שנבחנה מהות ההתקשרות, אופייה, טיבה נמצא כי המדובר על התקשרות העונה על האמור בסעיף 29(3)
אדם שיש לו שאלות או השגות בקשר להודעה זו, רשאי להפנותן למשרדי הרשות לשיקום האסיר
תוך 14 ימי עבודה החל מיום פרסום הודעה זו באמצעות דוא"ל rshy@pra.gov.il


   
רחוב כנפי נשרים 24, ירושלים, ת.ד 34131 טלפון: 02-542070 פקס: 02-6527269