חיפוש באתר:  


 

הודעה בדבר כוונה להתקשר בפטור ממכרז - תוכנת סטטה (STATA)
דף הבית  >>   >>  הודעה בדבר כוונה להתקשר בפטור ממכרז - תוכנת סטטה (STATA)

( 01/05/2018,  יום שלישי)
הודעה בדבר כוונה להתקשר בפטור ממכרז
הרשות לשיקום האסיר מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם, תוכנת סטטה (STATA), בנושא
ניתוח סטטיסטי למחקרי הערכה של תוכניות הטיפול על דרך של פטור ממכרז בהתאם לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993, לעניין פטור ממכרז ספק יחיד.
סטטה (STATA) היא חבילת תכנות לניתוח סטטיסטי. תכנה לניתוח סטטיסטי נדרשת למחקר ברש"א ובמיוחד למחקרי הערכה של תכניות הטיפול. סטטה נחשבת לאחת התכנות הנפוצות והאמינות בשוק. בארץ יש לתכנה נציג בלעדי (חברת תשתית ייעוץ מדעי בע"מ), הנותן שירותי תמיכה ברמה גבוהה. לסיכום, היתרונות הבולטים של התכנה על פני המתחרים הם:
1. אמינות, יציבות וגמישות בניתוח נתונים.
2. עלות נמוכה יחסית (סכום חד-פעמי ללא עלות רישיון שנתי).
3. תמיכה ברמה גבוהה.

ההתקשרות הנ"ל בין הרשות לשיקום האסיר לבין תוכנת סטטה (STATA) הינה לצורך מתן מענה לניתוח סטטיסטי למחקר ברש"א ובמיוחד למחקרי הערכה של תכניות הטיפול.
על פי חוות דעתו של סגן יועמ"ש הרשות, לאחר שנבחנה מהות ההתקשרות, אופייה, טיבה נמצא כי המדובר על התקשרות העונה על האמור בתקנות חובת מכרזים לעניין פטור ממכרז ספק יחיד.
אדם שיש לו שאלות או השגות בקשר להודעה זו, רשאי להפנותן למשרדי הרשות לשיקום האסיר תוך 14 ימי עבודה החל מיום פרסום הודעה זו באמצעות דוא"ל rshy@pra.gov.il.


   
רחוב כנפי נשרים 24, ירושלים, ת.ד 34131 טלפון: 02-542070 פקס: 02-6527269