חיפוש באתר:  


 

אודות
דף הבית >> עלינו >> אודות

הרשות לשיקום האסיר (רש"א) הינה גוף ממשלתי, שיקומי- טיפולי, בעל עצמאות סטטוטורית הכפוף לשר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

הרשות לשיקום האסיר פועלת עפ"י חוק הרשות לשיקום האסיר התשמ"ג (1993) ועוסקת בשיקומו ושילובו של האסיר בחברה. חוק שחרור על תנאי ממאסר התשס"א (2001), מתנה את שחרורו על תנאי של האסיר, בהשתתפות במהלך תקופת התנאי, בתכנית טיפול ופיקוח.

הרשות אחראית על שיקום אסירים לאחר השחרור, ועד שנתיים מיום השחרור.
מטרת העל של הרשות: צמצום מועדות האסירים ושילובם בחזרה בחברה הנורמטיבית.
בין תפקידי הרשות לפי החוק: גיבוש מדיניות שיקום אסירים, יצירת מודעות חברתית בנושא שיקום האסיר והכנת תכניות שיקום לקראת שחרור.

ברשות מועסקים עובדים סוציאליים, קרימינולוגים, מדריכים ומתנדבים שעברו הכשרה ייחודית.
פעילותה של הרשות, פרושה לאורך כל הארץ לפי החלוקה למחוזות: צפון, מרכז, נתניה, דרום וירושלים.

הרשות מעניקה מענה שיקומי הוליסטי רחב המותאם למגוון אוכלוסיות, בינהן: נשים, נוער וצעירים, שיקום תורני החברה הערבית והחברה הבדואית. ומכוונות לכל סוגי העבירות.
כל תכניות השיקום שנכתבות ברשות מבוססות על שלוש הנחות יסוד:
  1. רצף טיפולי בין הכלא לקהילה משפר את סיכויי האסירים להשתלב בקהילה
  2. תעסוקה כנדבך מרכזי והכרחי בתהליך שיקומם של אסירים משוחררים
  3. השנה הראשונה לשחרור היא הקריטית ביותר מבחינת שיעורי רצידיביזם.
כאשר מתקיים דיון בעניינו של אסיר בוועדת השחרורים, קיים משקל לשאלה האם הוכנה עבורו תוכנית שיקום לתקופת השחרור המוקדם. האסיר יכול להציג לוועדה תוכנית שיקום מטעם הרשות לשיקום האסיר (רש"א) ובעקבות כך, לוועדת השחרורים תהיה נטייה לשחרר את האסיר (בכפוף לתנאי התוכנית).

במקרה שהאסיר אכן נמצא מתאים לתוכנית רש"א, תיבנה עבורו תוכנית שיקום באופן פרטני  המותאמת לנסיבותיו ולצרכיו, אשר יכולה לכלול את הפנייתו להוסטל של רש"א, טיפול בקהילה בעיר מגוריו, טיפול פרטני ו/או קבוצתי, תוכנית עבודה ופיקוח תעסוקתי, תכנית הכוללת רכיב של איזוק אלקטרוני ועוד בהתאם לסוג העבירה ומאפייניו הקרימינוגניים של המטופל.

תכנית הטיפול כוללת התחייבות מצד האסיר המשוחרר להתמיד בתעסוקה, לעמוד בזמנים, להגיע לטיפול פרטני, משפחתי וקבוצתי ולשתף פעולה עם טיפולים אלה.
 


לסיכום, תכניות השיקום הנכתבות ברש"א מתמקדות בייזום ובהכוונת לתהליכי שיקום לשם הפחתת הרצידיביזם (תופעה שבה עבריין חוזר ומבצע עבירות) תוך שימת דגש על טיפול בצרכיו האינסטרומנטאליים של האסיר ומשפחתו (בעיות דיור, חובות וקנסות,קשיי תעסוקה, ביורוקרטיה והתמודדות מול משרדים ממשלתיים).
 
 

 

רחוב כנפי נשרים 24, ירושלים, ת.ד 34131
טלפון: 2775* שלוחה 1 או 02-5420700 פקס: 02-6527269                                                                                       
       

מייל: rcall@pra.gov.il