חיפוש באתר:  


 

דבר המנכ"ל לעובד/ת החדש/ה
דף הבית >> דבר המנכ"ל לעובד/ת החדש/ה
דבר מנכ"ל רש"א  לעובד/ת החדש/ה


עובד\ת יקר\ה, ברכות לרגל קבלתך לרש"א
 
הנך עומד להתחיל פרק חדש בחייך המקצועיים, אני סבור כי פרק זה בחייך תחת חסות רש"א יהווה עבורך בסיס להתפתחות מאתגרת אישית, רגשית, מקצועית ומנהיגותית כפי שהיווה עבורי ועבור שותפיי בארגון.
מטרת הרשות לשיקום האסיר- רש"א - היא שיקום אסירים משוחררים, אך מעבר למטרה זו, אנו ברש"א רואים את טובתו והתפתחותו של העובד בסדר עדיפויות עליון. אני כמנכ"ל רש"א מצפה לגייס את הטובים ביותר להיות הרכזים, המדריכים, המפקחים, המנהלים וכו' לשורות רש"א. וזו במטרה לטפל ולשרת את הציבור עליו קיבלנו אחריות בצניעות ומתוקף החוק- אסירים משוחררים.
אנו בהנהלת רש"א מאמינים בכישורך ובהצלחתך ומצפים ממך להאמין בהצלחתם של המטופלים שלך, עלייך לשרת אותם במסירות ובנחישות על פי הקוד האתי הנמצא בתיק חפיפה זה.
בשנים האחרונות עוברת רש"א תמורות ושינויים משמעותיים, וזאת בין היתר הודות להגדלת תקציבי הארגון וטיוב תהליכי השיקום המקצועיים. השינויים הללו הם פרי עבודה רבה ומאומצת שהובילה הנהלת הרשות, על מנת לצמצם גירעונות ולהשיג איזון תקציבי מחד, ולקדם את השגתן של תוספות תקציביות משמעותיות מאידך.
בשנה החולפת, בלטו בעיקר פעולות הקשורות בהגדלת כוח האדם המקצועי; הקמת מרחבי השיקום במחוזות ; הסדרת שגרת עבודה שוטפת בתוך הארגון ומול ארגונים מקבילים;  פעולות לשיפור ושימור הידע המקצועי ועוד.
בשנה זו, מתמקדת תוכנית העבודה של הארגון בפעולות הבאות:
 • חתירה לעמידה ביעדים הארגוניים הנגזרים מתוכנית ההרחבה של רש"א - גידול בתוכניות השיקום בפיקוח, הרחבת מספר הפונים לאחר תום ריצוי מאסר מלא, שילוב באסירים משוחררים בתעסוקה יציבה והגברת האמון בתוכניות השיקום של רש"א.
 • פתיחת מרכז לינה לנוער ולצעירים בעיר ירושלים, בשיתוף הקרן למפעלים מיוחדים בביטוח הלאומי.
 • הקמת מסגרות – במהלך 2021 צפויים להיפתח 4 הוסטלים – הוסטל לאסירים משוחררים אשר נשפטו בגין עבירות אלמ"ב (כולל מרכז יום); הוסטל לשיקום תורני; והוסטל כוללני לאסירים בעלי רמת פשיעה גבוהה, מאסרים ארוכים ורצדיביסטים והוסטל לאלמ"ב.
 • העמקת שיתוף הפעולה עם ג'וינט ישראל, לשם טיוב התהליכים המקצועיים בארגון.
 • פיתוח מענים לאסירים משוחררים מהחברה הערבית, בהתאמה לקבלת תקציב ייעודי (צוות למיגור פשיעה בחברה הערבית במשרד רוה"מ).
 • השתתפות פעילה בצוות אסטרטגי במשרד רוה"מ – "תכנית אסטרטגית לשיקום אסירים וחיזוק הרצף הטיפולי" (החלטה מספר 291 של הממשלה מיום 2/8/2020).
 • נוכח גידול בקליטת כוח אדם חדש, בשנה זו יושם דגש רב על הכשרת העובדים, הדרכה וטיוב הידע המקצועי, לרבות קיום קורסים מקצועיים והשתלמויות.
 • קידום משמעותי של מערך המחשוב – הטמעת המערכת החדשה והתאמתה לצורכי הארגון.
 • הגברת רמת האבטחה הפיזית לעובדי ומטופלי הארגון, וכן פעולות לשיפור הגהות בעבודה.
 • ביצוע מחקרי הערכה בתחומי הטיפול הקבוצתי והטיפול לעברייני מין ברש"א, באמצעות חוקרים מחוץ לארגון.
 • המשך קידום ושיפור קשרי עבודה עם גורמי חוץ וארגונים משיקים.
 • קידום הפעולות להסברה ודוברות של פעילות רש"א.
 • הוצאת דו"חות כספיים במועד, וקבלת אישורים בהתאם מהגורמים המופקדים על כך.
 • שיתוף פעולה מלא עם ועד העובדים ולרווחת העובדים.
בשנה החולפת וגם בימים אלו מתמודדת הרשות לשיקום אסיר – כמו יתר בית ישראל, עם נגיף הקורונה, אשר אילץ אותנו לבחון דרכי פעולה והתערבות חדשות – הן בבתי כלא והן בקהילה בשיקום האסירים.
דע כי העבודה ברשות לשיקום האסיר מאפשרת תרומה משמעותית לחברה, להורדת הפשע והעבריינות ולשינוי בחיים של הפונים.
אני סבור שעבודה זו תהווה עבורך סיפוק- כל עוד תכוון לשם במוטיבציה גבוהה.
בברכת הצלחה לדרך החדשה ולהמשך עשייה פורייה של רש"א,
                                                                    
 

 
בברכה,
רב גונדר (בדימ') אריה ביבי
מנכ"ל הרשות לשיקום האסיר.

 

רחוב כנפי נשרים 24, ירושלים, ת.ד 34131
טלפון: 2775* שלוחה 1 או 02-5420700 פקס: 02-6527269                                                                                       
       

מייל: rcall@pra.gov.il