חיפוש באתר:  


 
החלטות מועצה 11-11-2019
דף הבית >> החלטות מועצה 2019-2020 >> החלטות מועצה 11-11-2019
  • אישור פרוטוקול מספר 3 
  • אישור תוכנית ההרחבה של רש"א
  • אישור הקמת וועדה מלווה לביצוע תוכנית ההרחבה
  • אישור המשך העסקת רואה החשבון של הרשות בשנה נוספת.
  • אישור תוכנית הביקורת הפנימית לשנת 2020


   
רחוב כנפי נשרים 24, ירושלים, ת.ד 34131 טלפון: 02-5420700 פקס: 02-6527269