חיפוש באתר:  


 

החלטות מועצה 11-9-2019
דף הבית >> החלטות מועצה 2019-2020 >> החלטות מועצה 11-9-2019
  • אישור פרוטוקול המועצה מיום 12.6.2019
  • הקמת ועדת אתיקה
  • אישור הדוחות הכספיים לשנת 2018
  •  

 

רחוב כנפי נשרים 24, ירושלים, ת.ד 34131
טלפון: 2775* שלוחה 1 או 02-5420700 פקס: 02-6527269                                                                                       
       

מייל: rcall@pra.gov.il