חיפוש באתר:  


 
החלטות מועצה 3-3-2019
דף הבית >> החלטות מועצה 2019-2020 >> החלטות מועצה 3-3-2019
  • הקמת ועדת המנהלה למועצה
  • הקמת ועדת בקורת 
  • הפצת נוהל דרכי ההתנהלות בין רש"א לבין המועצה
  • הפעלת ממונה על הבטיחות והגיהות


   
רחוב כנפי נשרים 24, ירושלים, ת.ד 34131 טלפון: 02-5420700 פקס: 02-6527269