חיפוש באתר:  


 

החלטת מועצה 27.12.2020
דף הבית >> החלטות מועצה 2019-2020 >> החלטת מועצה 27.12.2020
 
27.12.2020 –
 
-אישור תכנית העבודה לשנת 2021.
-אישור הארכת תקופת כהונת רו"ח חיצוני בשנה נוספת.
-אישור הארכת ההתקשרות עם עו"ד חיצוני בשנה נוספת.
- אישור סקר הסיכונים לשנים 2021 עד 2023, תכנית לביקורות בשנים 2021-2023, תכנית העבודה השנתית שהביקורת לשנת 2021.


 

רחוב כנפי נשרים 24, ירושלים, ת.ד 34131
טלפון: 2775* שלוחה 1 או 02-5420700 פקס: 02-6527269                                                                                       
       

מייל: rcall@pra.gov.il