חיפוש באתר:  


 

החלטות מועצה 2019-2020
דף הבית >> החלטות מועצה 2019-2020
להלן החלטות שהתקבלו בישיבות מועצת רש"א במהלך שנת 2020:
ישיבה מיום 9.3.20
 • אישור חברים נוספים לוועדת הבקורת
 • אישרור המרת משרה- ממונה סיוע במחוז הדרומי
 • תוכנית עבודה לשנת 2020
 •  אישור סיכום דוח ועדת בקורת לשנת 2019

ישיבה מיום 12.6.2020
 • שימוש בעודפי תקציב נוער עבור נושאי אבטחת מידע, אבטחה פיזית, בטיחות וגהות
 • אישור מתווה התוכנית החדשה של רש"א
 • קבלת בקשת התפטרות של חברת ועדת בקורת 
 • החלטות המועצה מיום 2.8.2020:
 • אישור פרוטוקול המועצה מיום 3.2020
 • אישור דוחות הביקורת שהוכנו בין השנים 2016-2019
 • אישור בחינת מינוי דובר לרש"א
 •  
  החלטות המועצה מיום 29.9.2020
 • אישור פרוטוקול המועצה מיום 2.8.2020
 • אישור הדו"ח הכספי המבוקר לשנת 2019- הוכן ע"י רו"ח שמואל אסולין
 • אישור תוכנית עבודה שנתית לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות ברש"א
 •  
  החלטות המועצה מיום 27.12.2020
 • אישור פרוטוקול המועצה מיום 29.9.2020
 • אישור תוכנית העבודה לשנת 2021
 • הארכת העסקת רו"ח שמואל אסולין בשנה נוספת
 • הארכת ההתקשרות עם יועצת לענייני חקיקה בשנה נוספת
 • אישור סקר הסיכונים לשנים 2021-2023
 • אישור תוכנית הביקורת לשנית 2021-2023
 • אישור תוכנית העבודה השנתית של הביקורת לשנת 2021
 • הודעה: יו"ר מועצת רש"א הודיע על סיום תפקידו כיו"ר מועצת הרשות.

 

רחוב כנפי נשרים 24, ירושלים, ת.ד 34131
טלפון: 2775* שלוחה 1 או 02-5420700 פקס: 02-6527269                                                                                       
       

מייל: rcall@pra.gov.il