חיפוש באתר:  


 
החלטות מועצה 2019-2020
דף הבית >> החלטות מועצה 2019-2020
להלן החלטות שהתקבלו בישיבות מועצת רש"א במהלך שנת 2020:
ישיבה מיום 9.3.20
  • אישור חברים נוספים לוועדת הבקורת
  • אישרור המרת משרה- ממונה סיוע במחוז הדרומי
  • תוכנית עבודה לשנת 2020
  •  אישור סיכום דוח ועדת בקורת לשנת 2019

ישיבה מיום 12.6.2020
  • שימוש בעודפי תקציב נוער עבור נושאי אבטחת מידע, אבטחה פיזית, בטיחות וגהות
  • אישור מתווה התוכנית החדשה של רש"א
  • קבלת בקשת התפטרות של חברת ועדת בקורת 


   
רחוב כנפי נשרים 24, ירושלים, ת.ד 34131 טלפון: 02-5420700 פקס: 02-6527269