חיפוש באתר:  


 

מחקרים מקצועיים
דף הבית >> מידע מקצועי >> מחקרים מקצועיים
 
המחקר הנוכחי, בחן לראשונה בישראל, את הקשר שבין תסמינים פוסט-טראומתיים בקרב אוכלוסיית האסירים, לבין תפקודם בין כותלי בית הסוהר. התפקוד נבחן בהיבטים של השתלבות בתכניות שיקום
בכלא, התנהגות בכלא, והתאמה לתכניות שיקום המשך בקהילה, בפיקוח הרשות לשיקום האסיר.
כתבתה גב' אירית יפתח-שרצקי
 
   
 
 
 

 

רחוב כנפי נשרים 24, ירושלים, ת.ד 34131
טלפון: 2775* שלוחה 1 או 02-5420700 פקס: 02-6527269                                                                                       
       

מייל: rcall@pra.gov.il