חיפוש באתר:  


 
מכרזי רכש
דף הבית >> משאבי אנוש ומינהל >> מכרזי רכש
פנייה לספקים מס' __2__
 

* סיור ספקים יתקיים  ביום שני 23.9.19 בשעה 12:30 בירושלים כנפי נשרים 24 .

מכרז מס' 02/20019 

בכוונת הרשות להתקשר בהסכם לאספקה והתקנת רשת מחשבים ושרתים ומערך התאוששות מאסון (DR)

* יובהר, כי השתתפות במכרז כרוכה :

  • בתשלום ( באמצעות העברה בנקאית) לשם רכישת מסמכי המכרז .
  • הפקדת ערבויות נדרשות.
  • השתתפות בסיור ספקים .
  • עמידה ביתר תנאי הסף המפורטים בגוף המכרז.

 
לפרטי המכרז לחץ כאן

 
                                                                


   
רחוב כנפי נשרים 24, ירושלים, ת.ד 34131 טלפון: 02-5420700 פקס: 02-6527269