חיפוש באתר:  


 
מכרזי רכש
דף הבית >> משאבי אנוש ומינהל >> מכרזי רכש
פנייה לספקים מס' __3__
 

*כנס ספקים ייערך בתאריך 1.12.2019 בשעה 10:30 * 

מכרז מס' 03/20019 

בכוונת הרשות להתקשר בהסכם

לקבלת הצעות לניתוח צרכים, אפיון, פיתוח, הקמה, הטמעה ולתחזוקה של מערכת ליבה לליווי כלל פעילות הרשות, תפעולה, ייעולה, לבקרה ולניתוח דיווחים מכלל הגורמים המקצועיים ברשות לשיקום האסיר.

 

* יובהר, כי השתתפות במכרז כרוכה :

  • בתשלום ( באמצעות העברה בנקאית) לשם רכישת מסמכי המכרז .
  • הפקדת ערבויות נדרשות.
  • השתתפות בכנס ספקים .
  • עמידה ביתר תנאי הסף המפורטים בגוף המכרז.

*הבהרות*

שאלות הבהרה***עקב טעות סופר הושמט סעיף 2.19  לסעיף לחץ כאן

***תשובות לשאלות הבהרה נס טכנולוגיות לחץ כאן


***תשובות לשאלות הבהרה חברת מטרופולינט לחץ כאן

***תשובות לשאלות הבהרה חברת מלם מערכות  לחץ כאן 

***תשובות לשאלות הבהרה חברת Deloitte Israel לחץ כאן

 

***תשובות לשאלות הבהרה חברת  אנטסרב ישראל בע"מ לחץ כאן

 

  1.  
כללי בתאריך 1.12.2019 נציגנו נכח בכנס הספקים.
נוכח מורכבות המענה הנדרש למכרז ולאור כך כי אנו מעוניינים להגיש הצעתנו באופן מלא ואיכותי על פי הנדרש נבקש לדחות את המועד האחרון לשאלות הבהרה וכן את המועד האחרון להגשת המכרז ב10 ימי עבודה לפחות (בהתאמה).
הננו לעדכן כי לאור פניות מציעים להארכת המועד להגשת הצעות עבור המרכז שבנדון , המועד האחרון להגשת הצעות נדחה עד  לתאריך 19/1/2020.
לא יינתנו הארכות נוספות.

2.
כללי נבקש לדעת מהו תוקף
ערבות המכרז הרצוי.
במידה שמדובר עבור ערבות השתתפות במכרז התאריך הערבות יהיה עד 31/5/2020
 
3.
נספח ו – כתב ערבות מכרז
עמוד 97
בנוסח ערבות המכרז בשורה השלישית כתוב "..... בקשר עם הזמנה/חוזה _________".
נבקש אישורכם לשנות את הכתוב בשורה זו בלבד למילים:
".....בקשר עם מרכז פומבי מס' 3/2019 לקבלת הצעות לניתוח צרכים, אפיון, פיתוח, הקמה, הטמעה ולתחזוקה של מערכת ליבה לליווי כלל פעילות הרשות, תפעולה, ייעולה, לבקרה ולניתוח דיווחים מכלל הגורמים המקצועיים ברשות לשיקום האסיר"
הערה מקובלת ניתן לשנות
 


*

הבהרה במהלך סקר ספקים שנערך ב1/12/19 העלתה שאלת הבהרה בדבר מה היא הפלטפורמה המועדפת על הרשות? .

לאחר התייעצות קיבלה ההנהלה החלטה כי הפלטפורמה המועדפת במכרז זה הינה מערכת אשר יושבת לוקאלית בשרתי הרשות.

 ** כנס ספקים נדחה לתאריך ה1/12/2019 בשעה 10:30

 רכישת מסמכי המכרז ניתן לבצעה עד מועד האחרון  להגשת הצעות

* רישום לכנס נדחה עד לתאריך 28/11/2019

                                                                


   
רחוב כנפי נשרים 24, ירושלים, ת.ד 34131 טלפון: 02-5420700 פקס: 02-6527269