חיפוש באתר:  


 
מכרזי רכש
דף הבית >> משאבי אנוש ומינהל >> מכרזי רכש
פנייה לספקים מס' __3__
 

*כנס ספקים ייערך בתאריך 1.12.2019 בשעה 10:30 * 

מכרז מס' 03/20019 

בכוונת הרשות להתקשר בהסכם

לקבלת הצעות לניתוח צרכים, אפיון, פיתוח, הקמה, הטמעה ולתחזוקה של מערכת ליבה לליווי כלל פעילות הרשות, תפעולה, ייעולה, לבקרה ולניתוח דיווחים מכלל הגורמים המקצועיים ברשות לשיקום האסיר.

 

* יובהר, כי השתתפות במכרז כרוכה :

  • בתשלום ( באמצעות העברה בנקאית) לשם רכישת מסמכי המכרז .
  • הפקדת ערבויות נדרשות.
  • השתתפות בכנס ספקים .
  • עמידה ביתר תנאי הסף המפורטים בגוף המכרז.

*הבהרות*

* כנס ספקים נדחה לתאריך ה1/12/2019 בשעה 10:30

 
רכישת מסמכי המכרז ניתן לבצעה עד מועד האחרון  להגשת הצעות

                                                                


   
רחוב כנפי נשרים 24, ירושלים, ת.ד 34131 טלפון: 02-5420700 פקס: 02-6527269