חיפוש באתר:  


 

מכרז הפעלה מקצועית של הוסטלים
דף הבית >> משאבי אנוש ומינהל >> מכרזי רכש >> מכרז הפעלה מקצועית של הוסטלים
מכרז מס' 1/2021 להפעלה מקצועית של הוסטלים בפריסה ארצית

 
הרשות לשיקום האסיר מפרסמת מכרז לשם קבלת שרותי הפעלה מקצועית של הוסטלים בפריסה ארצית.

 

למסמכי המכרז לחץ כאן


לנוהל הפעלת מסגרות לחץ כאן 


אנו מודיעים בזאת על עדכון לוחות הזמנים של מכרז מספר 1/2021 להפעלת מקצועית של הוסטלים בפריסה ארצית:
 
לוח זמנים
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 20.04.2021 עד השעה 15:00.
מועד אחרון למענה על שאלות ההבהרה: 04.05.2021 עד השעה 15:00.
מועד אחרון להגשת הצעות: 27.05.2021 עד השעה 12:00.
מועד תוקף ההצעות וערבות ההצעה: 11.11.2021

 

 

רחוב כנפי נשרים 24, ירושלים, ת.ד 34131
טלפון: 2775* שלוחה 1 או 02-5420700 פקס: 02-6527269                                                                                       
       

מייל: rcall@pra.gov.il