חיפוש באתר:  


 

תוכניות עבודה 2019
דף הבית >> מידע מקצועי >> תוכניות עבודה >> תוכניות עבודה 2019
תכנית עבודה לשנים 2019– ממונה על העסקת עובדים עם מוגבלות
 
ייעוד
מטרת הינה להרחיב את מתן המענה לעובדים המועסקים ברשות לשיקום האסיר עם מוגבלות והכרה בחשיבותו של הנושא, וכן להגדיל את מספר העובדים עם מוגבלות המועסקים ברשות.
בבחינה של הגדלת מספר העובדים המועסקים ברשות ניתן לזהות שני חסמים עיקריים המשפיעים על עמידה נמוכה של מספר המועסקים עם מוגבלות (1) מגבלות התקציביות של הרשות לשיקום האסיר לצורך  הקצאת משרות ייעודיות המיועדות רק לאנשים עם מוגבלויות. הרשות נמצאת כיום בשנת "הבראה" ואין יכולת תקציבית להקצאת משרות ייעודיות נוספות (2) מרבית העובדים המועסקים ברשות הינם עובדים סוציאליים, ונדרשת ניידות גבוהה לבתי הכלא ולתחומי הרשויות המקומיות, חסם המהווה קושי בגיוס עובדים המטפלים באוכלוסיית הקצה במדינת ישראל.
בהתאם לאמור, הגדלת תקציב הרשות תאפשר הקצאת משרות נוספות חדשות בהן תינתן העדפה למועמדים בעלי מוגבלות במיוחד במשרות מנהליות, אך במקרים מסוימים שיאפשרו זאת- גם במשרות ייעודיות, כאשר לצורך כך  באות בחשבון כל המשרות לצורך בחינת  הרלבנטיות/ההתאמה.
משימות
 1. הקצאת משרות נוספות חדשות בהן תינתן העדפה למועמדים בעלי מוגבלות במיוחד במשרות מנהליות, אך במקרים מסוימים שיאפשרו זאת- גם במשרות ייעודיות, כאשר לצורך כך  באות בחשבון כל המשרות לצורך בחינת  הרלבנטיות/ההתאמה.
 2. הנגשת השירותים לעובדים עם מוגבלות בהתאם לצורך.
 3. כתיבת נוהל להעסקת עובדים עם מוגבלויות והתאמת נהלים אחרים בהתאם.
 4. הדרכת להנהלה בכירה ולמנהלי יחידות להעסקת עובדים עם מוגבלות.
 5. בחינה של הקצאת משרות ייעודיות לצורך השתלבות עובדים עם מוגבלות בארגון.
 6. פרסום תוכנית עבודה באתר נציבות שירות המדינה
 
 1. דרכי הביצוע:
  1. פרסומים
  2. הדרכה
  3. הקצאת משאבים
 
 
 
חודש
נושא
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
כתיבת נוהל להעסקת עובדים עם מוגבלות           X            
הדרכת מנהלים בנושא העסקה בבעלי מוגבלות         X              
פרסום מכרזי כוח אדם עם מתן עדיפות לבעלי מוגבלות X X X X X X X X X X X X
הנגשת שירותים לעובדים בעלי מוגבלות X X X X X X X X X X X X
 
 
 
 
 
 
 

 

רחוב כנפי נשרים 24, ירושלים, ת.ד 34131
טלפון: 2775* שלוחה 1 או 02-5420700 פקס: 02-6527269                                                                                       
       

מייל: rcall@pra.gov.il