חיפוש באתר:  


 

דבר מנכ"ל הרשות לשיקום האסיר
דף הבית >> עלינו >> דבר מנכ"ל הרשות לשיקום האסיר
דבר המנכ"ל 2021
בשנים האחרונות עוברת הרשות לשיקום האסיר תמורות ושינויים משמעותיים, וזאת הודות להגדלת תקציבי הארגון וטיוב תהליכי השיקום המקצועיים. השינויים הללו הם פרי עבודה רבה ומאומצת שהובילה הנהלת הרשות, על מנת לצמצם גירעונות ולהשיג איזון תקציבי מחד, ולקדם את השגתן של תוספות תקציביות משמעותיות מאידך.
בשנה החולפת, בלטו בעיקר פעולות הקשורות בהגדלת כוח האדם המקצועי; הקמת מרחבי השיקום במחוזות ; הסדרת שגרת עבודה שוטפת בתוך הארגון ומול ארגונים מקבילים;  פעולות לשיפור ושימור הידע המקצועי ועוד.
בשנת 2021, תתמקד תוכנית העבודה של הארגון בפעולות הבאות:
 • חתירה לעמידה ביעדים הארגוניים הנגזרים מתוכנית ההרחבה של רש"א - גידול בתוכניות השיקום בפיקוח, הרחבת מספר הפונים לאחר תום ריצוי מאסר מלא, שילוב באסירים משוחררים בתעסוקה יציבה והגברת האמון בתוכניות השיקום של רש"א.
 • פתיחת מרכז לינה לנוער ולצעירים (ינואר 2021) בעיר ירושלים, בשיתוף הקרן למפעלים מיוחדים בביטוח הלאומי.
 • הקמת מסגרות – בשנת 2021 צפויים להיפתח 3 הוסטלים – הוסטל לאסירים משוחררים אשר נשפטו בגין עבירות אלמ"ב (כולל מרכז יום); הוסטל לשיקום תורני; והוסטל כוללני לאסירים בעלי רמת פשיעה גבוהה, מאסרים ארוכים ורצדיביסטים.
 • העמקת שיתוף הפעולה עם ג'וינט ישראל, לשם טיוב התהליכים המקצועיים בארגון.
 • פיתוח מענים לאסירים משוחררים מהחברה הערבית, בהתאמה לקבלת תקציב ייעודי (צוות למיגור פשיעה בחברה הערבית במשרד רוה"מ).
 • השתתפות פעילה בצוות אסטרטגי במשרד רוה"מ – "תכנית אסטרטגית לשיקום אסירים וחיזוק הרצף הטיפולי" (החלטה מספר 291 של הממשלה מיום 2/8/2020).
 • נוכח גידול בקליטת כוח אדם חדש, בשנה זו יושם דגש רב על הכשרת העובדים, הדרכה וטיוב הידע המקצועי, לרבות קיום קורסים מקצועיים והשתלמויות.
 • קידום משמעותי של מערך המחשוב – הטמעת המערכת החדשה והתאמתה לצורכי הארגון.
 • הגברת רמת האבטחה הפיזית לעובדי ומטופלי הארגון, וכן פעולות לשיפור הגהות בעבודה.
 • ביצוע מחקרי הערכה בתחומי הטיפול הקבוצתי והטיפול לעברייני מין ברש"א, באמצעות חוקרים מחוץ לארגון.
 • המשך קידום ושיפור קשרי עבודה עם גורמי חוץ וארגונים משיקים.
 • קידום הפעולות להסברה ודוברות של פעילות רש"א.
 • הוצאת דו"חות כספיים במועד, וקבלת אישורים בהתאם מהגורמים המופקדים על כך.
 • שיתוף פעולה מלא עם ועד העובדים.
 
בימים אלה, ניצבת הרשות לשיקום האסיר בפתחה של תקופה חדשה, לנוכח אישור תקציבי משמעותי וסדר יום ציבורי המבקש להיאבק בפשיעה באמצעות שיקום וטיפול. במקביל לכך, המאמצים להפחית את עלויות הכליאה ונזקיה מובילים אף הם לפיתוח תוכניות לשיקום אסירים משוחררים, כחלופה להמשך ריצוי מאסרם.
בשנה החולפת התמודדה הרשות לשיקום אסיר – כמו יתר בית ישראל, עם נגיף הקורונה, אשר אילץ אותנו לבחון דרכי פעולה והתערבות חדשות – הן בבתי כלא והן בקהילה בשיקום האסירים. אני תקווה כי בשנת 2021 לא ניאלץ עוד להתמודד עם הנגיף ונשוב לשגרת עבודה. 
מי יתן ושנת 2021 תביא עמה את בשורת הבריאות, ואנו ברש"א נוכל להמשיך ולהרחיב את המענים  השיקומיים לאסירים משוחררים רבים יותר ולבעלי צרכים מגוונים.
בברכת המשך עשייה פורייה,
                                                                    
 
 
                                                                    בברכה,
                                                                  
אריה ביבי, רב-גונדר (בדימוס)
                                                                                                             מנכ"ל הרשות לשיקום האסיר 
   
                      
                                                                        

 

רחוב כנפי נשרים 24, ירושלים, ת.ד 34131
טלפון: 2775* שלוחה 1 או 02-5420700 פקס: 02-6527269                                                                                       
       

מייל: rcall@pra.gov.il