חיפוש באתר:  


 
דבר מנכ"ל הרשות לשיקום האסיר
דף הבית >> עלינו >> דבר מנכ"ל הרשות לשיקום האסיר


תכנית העבודה של הרשות לשיקום האסיר לשנים -2017-2018 מביאה עימה את המשך מימוש חזון הרשות  "הזדמנות שיקום לכל אסיר בר שיקום".
התכנית מתבססת על חוק הרשות וחוקים רלבנטיים אחרים, על מצב שיקום האסיר בישראל כיום, וכן על חדשנות אותה התכנית המוצעת מבקשת לשלב לתוך פעילות הרשות.
 התכנית מתמקדת בייזום ובהכוונת השיקום לשם הגדלת מספר האסירים המשתחררים והפחתת הרצידיביזם תוך שימת דגש על טיפול בצרכיו האינסטרומנטליים של האסיר ומשפחתו. הפעילות תתבצע תוך שילוב כלל התהליכים והמיזמים הפועלים ואלו המצויים בהתהוות .מחציתה השנייה של שנת העבודה 2017 מוקדשת לביסוס/מיסוד השינויים והתהליכים הארגוניים והמקצועיים שהחלו.  כמו כן, מתבצעת התאמת הפעילות בהתאם לדו"ח ועדת דורנר, וכן בהתאם לפס"ד רובינשטיין-אשר ייתכן ויוביל לגדול מסיבי בהיקף האסירים המשתחררים. בתקופה זו -(המחצית השנייה של שנת העבודה 2017 ואילך). הרשות תמשיך את פעילותה במגזרי הפעילות הקיימים ותפעל להגדיל את השפעתה על שיקום אסירים במגזר ה'לא יהודי' באופן משמעותי, תוך חיזוק המודעות לשיקום האסיר, ושילובו בחברה כאזרח נורמטיבי.
במהלך שנת העבודה 2018 הרשות תתמקד בפיתוח, התרחבות, מיזמים ופרויקטים מקדמים, כנדרש מהגוף הממלכתי האמון על שקומם של אסירים במ"י.
בין התהליכים והשינויים המרכזים בתכנית העבודה לשנים 2017-2018 יושם דגש על:
 • שדרוג וטיוב התכניות המוגשות לוועדות השחרורים.
 • קדום הצעת חוק הרשות ,ייזום וקדום חקיקה בנושאי אסירים משתחררים.
 • בניית סל שיקום לאסירים משתחררים.
 • הרחבת מערך הסיוע לאסיר המשתחרר.
 • הקמת מערך מתנדבים ושילובם כחלק אינטגרלי מהארגון.
 • מיזמים לטפול ושיקום במשפחת האסיר, לרבות טיפול רגיש תרבות למשפחות אסירים בני החברה הערבית.
 • הרחבת מערך התעסוקה, לרבות מיזמי תעסוקה ייעודיים.
 • הרחבת מערך הנוער והצעירים ברשות, כחלק מהחלטת ממשלה, לשם הפחתת אחוזי המועדות הגבוהים בקרב הנוער.
 • מיזמים בתחום אסירות משתחררות.
 • בחינת הגדרות תפקידים ושכר של עובדי רש"א.
 • סיום כתיבת נהלים מקצועיים ומנהלתיים לרש"א.
 • ביקורים של הח"מ במחוזות, בקרת תחומים ומפגשים עם עובדים, וכן מפגשים עם מנהלי מחוזות, עם המטה המורחב ועם אנשי כול תחום ותחום במרוכז.
הטמעת תרבות ניהולית בארגון-יחסים בין אישיים, דיווחים, נהלים וכן יחסי גומלין קו-מטה.
תכנים אלו יהוו את הבסיס לעבודתם של מנהלי המחוזות, מנהלי יחידות המטה וראשי התחומים.
הדרג הניהולי בארגון (הן בקו והן במטה) ידאג להוציא לפועל את עקרונות התכנית בפעילות השוטפת.
ברצוני להביע את הערכתי הרבה לעובדי הרשות אשר עושים לילות כימים למען שיקום האסירים במדינת ישראל. הנני תקווה כי התהליכים אותם אני מוביל אל מול משרד האוצר בתחום שיפור תנאי העסקתם של עובדי רש"א יניבו פירות לרווחתם של כלל עובדי הרשות.

 
                                                                    בברכה,
                                                                   אריה ביבי
                                                                                                             מנכ"ל הרשות לשיקום האסיר 
   
                      
                                                                        


   
רחוב כנפי נשרים 24, ירושלים, ת.ד 34131 טלפון: 02-5420700 פקס: 02-6527269