חיפוש באתר:  


 

פיקוח אלקטרוני
דף הבית >> מסגרות טיפוליות שיקומיות >> פיקוח אלקטרוני

פיקוח אלקטרוני על אסירים משוחררים פועל מכוח חוק פיקוח אלקטרוני על עצור ועל אסיר משוחרר על- תנאי, התשע"ה-2014. חוק זה מסדיר באופן יסודי את תחום הפיקוח האלקטרוני על עצורים ואסירים משוחררים על תנאי, אשר פעל עד לא מכבר מכוח הוראת שעה.
רוב האסירים המשוחררים המושמים בפיקוח אלקטרוני הם גברים, ותקופת הפיקוח היא בדרך כלל עד שנה (במקרה של תקופת מאסר ארוכה תקופת הפיקוח היא שנתיים). כל האסירים הנמצאים בפיקוח אלקטרוני משולבים במקביל גם בטיפול – פרטני ו/או קבוצתי ובתעסוקה, וחלקם ממשיך בתכנית השיקום הטיפולית גם לאחר תום תקופת הפיקוח האלקטרוני.
הפיקוח האלקטרוני מאפשר לפקח באמצעים אלקטרוניים על שהייתו של מפוקח בביתו (או בתחום מוגדר אחר), בזמנים בהם מתחייבת שהותו שם, באופן המאפשר התרעה בזמן אמת על יציאה בלתי מאושרת החורגת מהתנאים שנקבעו. האזיק האלקטרוני מוצמד לקרסולו של האסיר עם שחרורו מבית הכלא, ומשדר אותות הנקלטים במקלט המחובר לטלפון בביתו של המפוקח ומועברים למרכז בקרה. במידה והמקלט מזהה אי שידור, מדווח הדבר למרכז הבקרה וסייר נשלח לבית המפוקח. ממצאי הסייר מועברים למנהלת הפיקוח האלקטרוני ולרכז פיקוח אלקטרוני ברשות לשיקום האסיר להמשך הטיפול.
שחרור אסיר עם פיקוח אלקטרוני משמעותו פיקוח בתנאים נוקשים. במקרים של הפרות חוזרות עלול המפוקח לחזור למתקן הכליאה. שיטה זו מאפשרת להתאים משטר פיקוח ייחודי ואישי המותאם לכל מפוקח בנפרד, בהתאם למאפייניו האישיים, העבירה שביצע וצרכיו השיקומיים. כך מתאפשר למפוקח, באם הדבר הותר לו, לצאת לעבודה, לטיפולים רפואיים או אחרים וכדומה.
תכנית הפיקוח האלקטרוני מהווה כלי שיקומי לאסירים הזקוקים לגבולות הדוקים: התכנית מסייעת בתרגול עמידה בגבולות, בשיפור יכולות של אחריות ומחויבות, בהתמודדות עם החופש כגורם סיכון ותורמת לשיפור יכולות התמודדות מול פיתויים.

 

רחוב כנפי נשרים 24, ירושלים, ת.ד 34131
טלפון: 2775* שלוחה 1 או 02-5420700 פקס: 02-6527269                                                                                       
       

מייל: rcall@pra.gov.il