חיפוש באתר:  


 
תיאור רש"א
דף הבית >> תיאור רש"אהרשות לשיקום האסיר

מעמד חוקי
הרשות לשיקום האסיר פועלת עפ"י חוק הרשות לשיקום האסיר התשמ"ג-1983 ועוסקת בשיקומו של האסיר ושילובו בחברה. חוק שחרור על תנאי ממאסר התשס"א- 2001 מתנה את שחרורו על תנאי של האסיר בהשתתפותו, במהלך תקופת התנאי, בתוכנית טיפול בפיקוח הרשות לשיקום האסיר. הרשות הינה גוף סטטוטורי הממונה ע"י משרד הרווחה.
 
אוכלוסיית היעד של הרשות לשיקום האסיר
בבתי הכלא בישראל שוהים כ- 11,000 אסירים פליליים אזרחי ישראל בשנה (כ- 8,500 בנקודת זמן) בהתאם לחלוקה הבאה:
96% גברים, 2% נערים, 2% נשים
58% יהודים, 42% בני מיעוטים
18% מחבר העמים (עד 10 שנים בישראל), המהווים כ-31% מכלל האסירים היהודים
8% באגפים תורניים ומדרשיות
כ- 7,500 אסירים פליליים משתחררים מידי שנה מבתי הכלא.
מעגל המטופלים כולל גם נשות אסירים וילדיהם.
 
יועצי שיקום כלא-קהילה
פעילות הרשות מתחילה עוד בשלב הכלא. יועצי הרשות, הפועלים ב-27 בתי הכלא ברחבי הארץ, מאבחנים את האסירים ובונים עבורם תוכנית שיקום בתקופה שלפני עלייתם לועדת השחרורים. בנוסף, מקיימים יועצי הרשות בבתי הכלא סדנאות הכנה לרכישת מיומנויות לקראת שחרור.
 
שיקום בקהילה וטיפול במשפחת האסיר
רכזי שיקום האסיר בקהילה פועלים כיום ב-42 רשויות מקומית (כאשר המגמה היא להגיע לפריסה ארצית רחבה) ומעניקים לאסיר המשוחרר טיפול פרטני, משפחתי, זוגי וקבוצתי וכן פעילויות העשרה, קבוצות טיפוליות ופרוייקטים שונים. בנוסף מפעילה הרשות קבוצות לנשות אסירים ותוכנית חונכות עבור כ-400 ילדי אסירים, בשיתוף תוכנית פר"ח והאוניברסיטאות השונות ברחבי הארץ.
 
יועצי תעסוקה
יועצי התעסוקה ורכזי התעסוקה של הרשות לשיקום האסיר פועלים בכל מחוזות הרשות, מאתרים "מעסיקים ידידים" להעסקת אסירים משוחררים ומסייעים לאסיר באיתור עבודה ובהשתלבות והתמדה במקום העבודה.
 
הוסטלים
הרשות מפעילה כ-10 הוסטלים, המהווים מסגרת מעבר טיפולית לאסירים שאינם מתאימים לשילוב מיידי בקהילה. סדר היום בהוסטל כולל שילוב במסגרות תעסוקה בשעות היום ובשעות הערב- טיפול אינטנסיבי ופעילויות העשרה.
 
שיקום אסירות משוחררות
הטיפול באסירות משוחררות כולל טיפול רב מימדי באסירות אמהות וילדיהן, החל מרגע כניסת האם למאסר ועד לאחר השחרור מהכלא. בנוסף מפעילה הרשות הוסטל ודירות שיקום לאסירות משוחררות ואסירות אמהות וילדיהן וכן מרכז טיפול תעסוקתי לאסירות משוחררות, לרכישת הרגלי עבודה, פעילות העשרה והשלמת השכלה.
 
שיקום נערים אסירים משוחררים
תוכנית שוש"ן (שיקום ושילוב נוער) של הרשות לשיקום האסיר, מטפלת באסירים שהשתחררו מהכלא בטרם מלאו להם 18 ומפעילה את מרכז "אבן דרך" לטיפול בבני נוער אסירים משוחררים. הנערים עוברים תהליך אבחון ובניית תוכנית שיקום בעודם בכלא ומשתתפים בסדנאות הכנה לשחרור לצורך רכישת מיומנויות לקראת שחרור. לכל אחד נבנית תוכנית אינדיבידואלית, אינטנסיבית הכוללת התערבות במשפחה.
 
שיקום תורני
לרשות תוכנית מיוחדת לטיפול באסירים תורניים בתוכניות שיקום בקהילה ע"י רכזי השיקום התורני של הרשות ומגורים בישיבות; טיפול בהוסטל תורני, טיפולים פרטניים וקבוצתיים ולימודים תורניים.
 
פיקוח אלקטרוני
רכזי הפיקוח האלקטרוני של הרשות מפקחים על אסירים שאובחנו כבעלי מוטיבציה לשיקום הזקוקים לפיקוח הדוק יותר בשל חומרת העבירה ובשל כשלון נסיונות שיקום קודמים.
 
תוכניות ופרויקטים נוספים
בנוסף מפעילה הרשות תוכניות נוספות כגון תהליכי צדק מאחה, קבוצה טיפולית לעברייני תעבורה, תוכנית לאומית לשילוב נוער עובר חוק במסגרת השירות הלאומי, תוכניות שיקום תעסוקתיות, קידום הקמת מסגרות לאסירים משוחררים עם בעיות נפשיות, אסירים מחוסרי דיור ותוכניות רבות אחרות.

 


   
רחוב כנפי נשרים 24, ירושלים, ת.ד 34131 טלפון: 02-5420700 פקס: 02-6527269