חיפוש באתר:  


 
כתבה שפורסמה במגזין "בר שיח" של אוניברסיטת בר אילן עם ראש תחום נוער וצעירים, גב' ליאת שוסטרי זיני
דף הבית  >>   >>  כתבה שפורסמה במגזין "בר שיח" של אוניברסיטת בר אילן עם ראש תחום נוער וצעירים, גב' ליאת שוסטרי זיני

מצ"ב כתבה שפורסמה במגזין "בר שיח" של אוניברסיטת בר אילן
עם ליאת שוסטרי זיני ר"ת נוער וצעירים ברשות על סוגיות הקשורות בשיקום קטינים, האג'נדה הטיפולית ברש"א וניסיונה האישי בעבודה רבת שנים עם אוכלוסייה זו.

http://biu.ac.il/extrel/barsiachV3Feb2016/index.html#p=29
http://biu.ac.il/extrel/barsiachV3Feb2016/index.html#p=29


   
רחוב כנפי נשרים 24, ירושלים, ת.ד 34131 טלפון: 02-5420700 פקס: 02-6527269