חיפוש באתר:  


 
הודעה בדבר כוונה להתקשר בפטור ממכרז - חברת "רופ אקסס"
דף הבית  >>   >>  הודעה בדבר כוונה להתקשר בפטור ממכרז - חברת "רופ אקסס"

( 01/05/2018,  יום שלישי)
הודעה בדבר כוונה להתקשר בפטור ממכרז
הרשות לשיקום האסיר מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת "רופ אקסס", בנושא
הכשרה תעסוקתית טיפולית / שיקומית על דרך של פטור ממכרז בהתאם לאמור לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993,לעניין אישור ספק יחיד.
חברת "רופ אקסס" פיתחה מודל ייחודי המותאם למאפייני אוכלוסיית האסירים המשוחררים, המודל כולל: הכשרה מקצועית לעבודה בגובה, השמה בתעסוקה מותאמת, מתן תעודה מוכר.
כל אלה תוך ליווי מוקפד של החניכים הנותן מענה ייחודי ומותאם לצרכי אוכלוסיית האסירים המשוחררים.
ההתקשרות הנ"ל בין הרשות לשיקום האסיר לבין "רופ אקסס", הינה לצורך מתן מענה על אבחון, הכשרה, השמה תעסוקתית, של אסירים משוחררים.
על פי חוות דעתו של סגן יועמ"ש הרשות, לאחר שנבחנה מהות ההתקשרות, אופייה, טיבה נמצא כי המדובר על התקשרות העונה על האמור בתקנות חובת מכרזים לעניין פטור ממכרז.
אדם שיש לו שאלות או השגות בקשר להודעה זו, רשאי להפנותן למשרדי הרשות לשיקום האסיר תוך 14 ימי עבודה החל מיום פרסום הודעה זו באמצעות דוא"ל rshy@pra.gov.il.


   
רחוב כנפי נשרים 24, ירושלים, ת.ד 34131 טלפון: 02-5420700 פקס: 02-6527269