חיפוש באתר:  


 
הודעה בדבר כוונה לקבלת פטור ממכרז התקשרות עם אוניברסיטת תל אביב לרכישת שרותי קורס הנחיית קבוצות טיפוליות
דף הבית  >>   >>  הודעה בדבר כוונה לקבלת פטור ממכרז התקשרות עם אוניברסיטת תל אביב לרכישת שרותי קורס הנחיית קבוצות טיפוליות

‏יום שלישי י' אלול תשע"ח
‏21 אוגוסט 2018
הודעה בדבר כוונה לקבלת פטור ממכרז התקשרות עם אוניברסיטת תל אביב לרכישת שרותי קורס הנחיית קבוצות טיפוליות
1.הרשות לשיקום האסיר (להלן:"הרשות") מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר בפטור ממכרז עם ספק יחיד "אוניברסיטת ת"א" בהתאם לסעיף 3(29) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג- 1993 (להלן:"התקנות").

2.ההתקשרות הינה לצורך רכישת שרותי קורס הנחיית קבוצות טיפוליות (להלן: "השירותים").

3.הודעה זאת מתפרסמת ברבים באתר האינטרנט של הרשות בהתאם להוראות סעיף 3א(א) לתקנות.

4.כל אדם / גוף / מוסד הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לספק לרשות את השירותים רשאי לפנות למר שי טייטלבוים – מ"מ מנהל בנא"מ בטלפון 02-5420712 או בפקס שמספרו 02-6519660 בתוך 14 ימים ממעוד פרסום הודעה זאת. ולהודיע לו בכתב כי קיים ספק אחר המסוגל לספק את השירותים.


   
רחוב כנפי נשרים 24, ירושלים, ת.ד 34131 טלפון: 02-5420700 פקס: 02-6527269