חיפוש באתר:  


 
הודעה בדבר יצירת מאגר יועצים בתחום האבטחה הפיזית והרישוי
דף הבית  >>   >>  הודעה בדבר יצירת מאגר יועצים בתחום האבטחה הפיזית והרישוי

הרשות לשיקום האסיר מבקשת ליצור מאגר יועצים בתחום האבטחה הפיזית והרישוי
(העסקה באמצעות הסכם עפ"י שעות עבודה)
פרטים נוספים בדבר תיאור התפקיד ודרישות התפקיד ניתן לראות באתר הרשות לשיקום האסיר:
www.pra.co.il


http://www.pra.co.il/image/users/180409/ftp/my_files/%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90%20%D7%90%D7%91%D7%98%D7%97%D7%94%20%D7%A4%D7%99%D7%96%D7%99%D7%AA%20(2)-1.pdf?id=31405099


   
רחוב כנפי נשרים 24, ירושלים, ת.ד 34131 טלפון: 02-5420700 פקס: 02-6527269