חיפוש באתר:  


 

הודעה בדבר יצירת מאגר יועצים בתחום האבטחה הפיזית והרישוי
דף הבית  >>   >>  הודעה בדבר יצירת מאגר יועצים בתחום האבטחה הפיזית והרישוי

הרשות לשיקום האסיר מבקשת ליצור מאגר יועצים בתחום האבטחה הפיזית והרישוי
(העסקה באמצעות הסכם עפ"י שעות עבודה)
פרטים נוספים בדבר תיאור התפקיד ודרישות התפקיד ניתן לראות באתר הרשות לשיקום האסיר:
www.pra.co.il


http://www.pra.co.il/image/users/180409/ftp/my_files/%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90%20%D7%90%D7%91%D7%98%D7%97%D7%94%20%D7%A4%D7%99%D7%96%D7%99%D7%AA%20(2)-1.pdf?id=31405099

 

רחוב כנפי נשרים 24, ירושלים, ת.ד 34131
טלפון: 2775* שלוחה 1 או 02-5420700 פקס: 02-6527269                                                                                       
       

מייל: rcall@pra.gov.il