חיפוש באתר:  


 

הודעה בדבר כוונה לקבל פטור ממכרז עם חברת ויצו
דף הבית  >>   >>  הודעה בדבר כוונה לקבל פטור ממכרז עם חברת ויצו

1.הרשות לשיקום האסיר (להלן: "הרשות") מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר בפטור ממכרז עם ספק יחיד חברת "ויצו" לרכישת תכנית "שלי ורק שלי "לתחום נוער וצעירים, תכנית טיפולית העוסקת ביחסים בין המינים מנקודת מבט חברתית, בחירת בן/בת זוג, זיהוי הגבולות. שלב העמקת הקשר - ניהול קונפליקטים ומחלוקות בקשר, סגנונות תקשורת, תהליך אמנות הפרידה.
2.לחברת "ויצו" ניסיון מוכח ורב שנים עם אוכלוסיית נוער וצעירים בסיכון, ונותנת מענה ייחודי לצרכיהם של אוכלוסיית נערים לשם מתן כלים למניעת יחסים אלימים ויצירת זוגיות בריאה. התכנית תבוצע במסגרת תחום נוער וצעירים ברשות לשיקום האסיר.
3.התכנית תכלול סדנאות למניעת זוגיות צעירה אלימה, ובניית זוגיות חיובית לגילאי 16-26 לרבות הנגשת מידע ומתן כלים בנושא.
4. הודעה זאת מתפרסמת ברבים באתר האינטרנט של הרשות בהתאם להוראות סעיף 3א(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג- 1993 (להלן: "התקנות")
5.כל אדם / גוף / מוסד הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לספק לרשות את השירותים רשאי לפנות לליאת שוסטרי זיני – ראש תחום נוער וצעירים בטלפון 050-8210062 בתוך 14 ימים ממועד פרסום הודעה זאת , ולהודיע בכתב כי קיים ספק אחר המסוגל לספק את השירותים.

 

רחוב כנפי נשרים 24, ירושלים, ת.ד 34131
טלפון: 2775* שלוחה 1 או 02-5420700 פקס: 02-6527269                                                                                       
       

מייל: rcall@pra.gov.il