חיפוש באתר:  


 

הודעה בדבר כוונה לקבלת פטור ממכרז התקשרות עם "חוות הרועה העברי"
דף הבית  >>   >>  הודעה בדבר כוונה לקבלת פטור ממכרז התקשרות עם "חוות הרועה העברי"

.1 הרשות לשיקום האסיר (להלן: "הרשות")מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר בפטור ממכרז עם "חוות הרועה העברי" וזאת מאחר שנעשו פניות אל מספר מסגרות שיקומיות, ועל סמך הצעותיהם התברר כי אין מסגרות אשר עומדות בתנאי וועדת השחרורים, ואלו שכן עומדות אינן מוכנות לקלוט את המטופל.
.2 ההתקשרות הנה לצורך מסגרת שיקום אינטנסיבית וסגורה הכוללת מגורים. ההתמחות בטיפול הנדרשת הינה בנוער חרדי/דתי נושר, תוך דגש ב"נוער הגבעות" וכוללת גם תעסוקה, השלמת לימודים וליווי אישי של המטופל (להלן: "השירותים"). בנוסף, נדרש פיקוח על המסגרת של משרד ממשלתי.
3. הודעה זאת מתפרסמת ברבים באתר האינטרנט של הרשות בהתאם להוראות סעיף 3 א) לתקנות חובת
המכרזים, תשנ"ג - 1993 (להלן: "התקנות"(
4. כל אדם / גוף / מוסד הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לספק לרשות את השירותים הנ"ל רשאי לפנות למר יונתן שחר, מנהל מרכז היום בירושלים, תוך 14 ימים ממועד פרסום הודעה זאת , ולהודיע לו בכתב כי קיים ספק אחר המסוגל לספק את השירותים .

 

רחוב כנפי נשרים 24, ירושלים, ת.ד 34131
טלפון: 2775* שלוחה 1 או 02-5420700 פקס: 02-6527269                                                                                       
       

מייל: rcall@pra.gov.il