חיפוש באתר:  


 

הודעה בדבר כוונה לקבלת פטור ממכרז-התקשרות עם מערך טראומה מינית במרכז לבריאות הנפש "לב השרון"
דף הבית  >>   >>  הודעה בדבר כוונה לקבלת פטור ממכרז-התקשרות עם מערך טראומה מינית במרכז לבריאות הנפש "לב השרון"


.1 הרשות לשיקום האסיר (להלן: "הרשות")מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר בפטור ממכרז עם המרכז לבריאות הנפש "לב השרון" וזאת מאחר ולמיטב ידיעתנו ומפניות שנעשו לגופים אחרים השירות המוצע על ידם הינו ייחודי, בין היתר כי המרכז הרפואי מסונף אקדמית לפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב ופעיל בהוראת סטודנטים. ההשתלמות במסגרת מערך הטיפול בטראומה מינית ב "לב השרון" נותנת מענה למכלול ההיבטים המשלבת תיאוריה ופרקטיקה בתחומים הייחודיים: טיפול ייעודי בנשים, נפגעות טראומה מורכבת ובעלות אפיונים רב תחלואתיים.
2. ההתקשרות הנה לצורך קבלת שירותי קורס ייעודי בטראומה מינית: תיאוריה ופרקטיקה לעובדות תחום נשים ברשות לשיקום האסיר
3. הודעה זאת מתפרסמת ברבים באתר האינטרנט של הרשות בהתאם להוראות סעיף 3 א) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993 (להלן: "התקנות")
4. כל אדם / גוף / מוסד הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לספק לרשות את השירותים המבוקשים כפי שפורטו לעיל רשאי לפנות לגב' רוני שפירא, מנהלת תחום שיקום אסירות לכתובת מייל ronisha@pra.gov.il תוך 14ימים ממועד פרסום הודעה זאת , ולהודיע לה בכתב כי קיים ספק אחר המסוגל לספק את השירותים .

 

רחוב כנפי נשרים 24, ירושלים, ת.ד 34131
טלפון: 2775* שלוחה 1 או 02-5420700 פקס: 02-6527269                                                                                       
       

מייל: rcall@pra.gov.il