חיפוש באתר:  


 

הודעה בדבר כוונה לקבלת פטור ממכרז-התקשרות עם מר גיא עינת – קורס מקצועי למטפלים בעברייני מין.
דף הבית  >>   >>  הודעה בדבר כוונה לקבלת פטור ממכרז-התקשרות עם מר גיא עינת – קורס מקצועי למטפלים בעברייני מין.

הודעה בדבר כוונה לקבלת פטור ממכרז-התקשרות עם מר גיא עינת – קורס מקצועי למטפלים בעברייני מין.

.1 הרשות לשיקום האסיר (להלן: "הרשות") מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר בפטור ממכרז עם מר גיא עינת וזאת מאחר ולמיטב ידיעתנו ומפניות שנעשו לגופים אחרים השרות המוצע על ידו הנו ייחודי, בין היתר, עקב יצירת מענה ייחודי בשל מספר תחומי העיסוק שלו, ביניהם גם כמטפל ייעודי מוסמך בעברייני מין והעובדה כי אינו עובד בשירות הציבורי ולא עם כלל הממשקים החיצוניים איתם אנו עובדים בעבודה השוטפת.
2. ההתקשרות הנה לצורך קבלת שרותי קורס מקצועי העשרתי שהנו ייעודי לעובדי תחום עבריינות מין בהעמקה של האבחון והטיפול בעברייני מין והתופעות הפסיכולוגיות, הסוציולוגיות והשיקומיות הייחודיות לתחום זה.
3. הודעה זאת מתפרסמת ברבים באתר האינטרנט של הרשות בהתאם להוראות סעיף 3 א) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993 (להלן: "התקנות")
4. כל אדם / גוף / מוסד הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לספק לרשות את השירותים המבוקשים כפי שפורטו לעיל רשאי לפנות לגב' יפעת רוזיליו, ראש תחום עבריינות מיו, לכתובת מייל amit-y@pra.gov.il תוך 14ימים ממועד פרסום הודעה זאת , ולהודיע לה בכתב כי קיים ספק אחר המסוגל לספק את השירותים .

 

רחוב כנפי נשרים 24, ירושלים, ת.ד 34131
טלפון: 2775* שלוחה 1 או 02-5420700 פקס: 02-6527269                                                                                       
       

מייל: rcall@pra.gov.il