חיפוש באתר:  


 

הודעה בדבר כוונה לקבלת פטור ממכרז-התקשרות עם -דוקטור יצחק בן יאיר מומחה בתחום קרימינולוגיה יהודית פרקטיקנית
דף הבית  >>   >>  הודעה בדבר כוונה לקבלת פטור ממכרז-התקשרות עם -דוקטור יצחק בן יאיר מומחה בתחום קרימינולוגיה יהודית פרקטיקנית

הודעה בדבר כוונה לקבלת פטור ממכרז-התקשרות עם -דוקטור יצחק בן יאיר מומחה בתחום קרימינולוגיה יהודית פרקטיקנית-

.1 הרשות לשיקום האסיר (להלן: "הרשות")מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר בפטור ממכרז עם "— דוקטור יצחק בן יאיר וזאת לאחר שנעשו פניות אל מספר גופים לשם קבלת שרותי—הכוונה והכשרה בשיקום ברוח היהדות ברמת התוכן. באמצעות כתביו הסוקרים את הידע הקרימינולוגי התאורטי והיישומי שבכתבי היהדות אך אין ביכולתם לספק שרות זה ,ולמיטב ידיעתנו אין גורמים נוספים מלבד החברה האמורה היכולים לספק שרות זה.
.2 ההתקשרות הנה לצורך קבלת שרותי הכשרה והדרכה לשם בניית מטודה טיפולית-( להלן: "השירותים")
3. הודעה זאת מתפרסמת ברבים באתר האינטרנט של הרשות בהתאם להוראות סעיף 3 א) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993 (להלן: "התקנות")
4. כל אדם / גוף / מוסד הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לספק לרשות את השירותים המבוקשים כפי שפורטו לעיל רשאי לפנות לאבינועם כהן מנהל תחום בכיר שקום תורני לכתובת מייל avincohen@pra.gov.il-תוך 14ימים ממועד פרסום הודעה זאת , ולהודיע לה בכתב כי קיים ספק אחר המסוגל לספק את השירותים .

 

רחוב כנפי נשרים 24, ירושלים, ת.ד 34131
טלפון: 2775* שלוחה 1 או 02-5420700 פקס: 02-6527269                                                                                       
       

מייל: rcall@pra.gov.il