חיפוש באתר:  


 

הודעה בדבר כוונה לקבלת פטור ממכרז-התקשרות עם חברת מחזור ירוק לנייר בע"מ
דף הבית  >>   >>  הודעה בדבר כוונה לקבלת פטור ממכרז-התקשרות עם חברת מחזור ירוק לנייר בע"מ

הודעה בדבר כוונה לקבלת פטור ממכרז-התקשרות עם מחזור ירוק לנייר בע"מ
1. הרשות לשיקום האסיר (להלן: "הרשות")מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר בפטור ממכרז עם "-מחזור ירוק לנייר בע"מ " וזאת לאחר שנעשו פניות אל מספר גופים לשם קבלת שרותי-מיון וגריסה אך אין ביכולתם לספק שרות זה ,ולמיטב ידיעתנו אין גורמים נוספים מלבד החברה האמורה היכולים לספק שרות זה.
2. ההתקשרות הנה לצורך קבלת שרותי מיון וגריסת מסמכים להלן: "השירותים")
3. הודעה זאת מתפרסמת ברבים באתר האינטרנט של הרשות בהתאם להוראות סעיף 3 א) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993 (להלן: "התקנות")
4. כל אדם / גוף / מוסד הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לספק לרשות את השירותים המבוקשים כפי שפורטו לעיל רשאי לפנות למר רוני דהאן, מנהל בנא"מ, רכש ומערכות מידע לכתובת מייל roni- d@pra.gov.il תוך 14ימים ממועד פרסום הודעה זאת , ולהודיע לה בכתב כי קיים ספק אחר המסוגל לספק את השירותים .

 

רחוב כנפי נשרים 24, ירושלים, ת.ד 34131
טלפון: 2775* שלוחה 1 או 02-5420700 פקס: 02-6527269                                                                                       
       

מייל: rcall@pra.gov.il