חיפוש באתר:  


 

הודעה בדבר כוונה לקבלת פטור ממכרז-התקשרות עם מר ג'וליאן רדיאנו ואבי מור , פסיכותרפיסטים מתמחים בתחום אבהות ושימוש בטבע תרפיה לשם הנחיית קבוצת אבות ילד
דף הבית  >>   >>  הודעה בדבר כוונה לקבלת פטור ממכרז-התקשרות עם מר ג'וליאן רדיאנו ואבי מור , פסיכותרפיסטים מתמחים בתחום אבהות ושימוש בטבע תרפיה לשם הנחיית קבוצת אבות ילד

הודעה בדבר כוונה לקבלת פטור ממכרז-התקשרות עם מר ג'וליאן רדיאנו ואבי מור , פסיכותרפיסטים מתמחים בתחום אבהות ושימוש בטבע תרפיה לשם הנחיית קבוצת אבות ילדים בטבע .

.1 הרשות לשיקום האסיר (להלן: "הרשות") מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר בפטור ממכרז עם מר ג'וליאן רדיאנו ומר אבי מור וזאת מאחר ולמיטב ידיעתנו ומפניות שנעשו לגופים אחרים השרות המוצע על ידו הנו ייחודי, בין היתר, עקב יצירת מענה ייחודי בשל מספר תחומי העיסוק וההתמחות שלו, ביניהם הנחיית קבוצת גברים , התמחות בנושא אבהות , התמחות בעבודה טיפולית בשטח ( הכולל את כל הציוד הנדרש) ושימוש בטבע תרפיה . ההתקשרות הנה לצורך קבלת שרותי הנחיה של פרויקט אבות ילדים בטבע עבור מטופלינו בהוסטל ירושלים
3. הודעה זאת מתפרסמת ברבים באתר האינטרנט של הרשות בהתאם להוראות סעיף 3 א) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993 (להלן: "התקנות")
4. כל אדם / גוף / מוסד הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לספק לרשות את השירותים המבוקשים כפי שפורטו לעיל רשאי לפנות לגב' רונית סימוני מנהלת הוסטל י-ם, לכתובת מייל ronit-s@pra.gov.il תוך 14ימים ממועד פרסום הודעה זאת , ולהודיע לה בכתב כי קיים ספק אחר המסוגל לספק את השירותים .

 

רחוב כנפי נשרים 24, ירושלים, ת.ד 34131
טלפון: 2775* שלוחה 1 או 02-5420700 פקס: 02-6527269                                                                                       
       

מייל: rcall@pra.gov.il