חיפוש באתר:  


 

ספק יחיד- אוניברסיטת אריאל
דף הבית  >>   >>  ספק יחיד- אוניברסיטת אריאל

הודעה בדבר כוונה לקבלת פטור ממכרז-התקשרות עם "מכללת אריאל" – לשם קבלת שרותי פרסום ויח"צ באמצעות סטודנטים לתקשורת

1 .הרשות לשיקום האסיר (להלן: "הרשות") מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם אוניברסיטת אריאל בפטור ממכרז וזאת מאחר ולמיטב ידיעתנו השרות המוצע על ידה הנו ייחודי ,ללא תשלום , הסטודנטים מלווים ע"י גורמי מקצוע בכירים מתחום התקשורת, ההתקשרות הנה לצורך קבלת שרותי פרסום ויח"צ באמצעות סטודנטים לתקשורת.
2. הודעה זאת מתפרסמת ברבים באתר האינטרנט של הרשות בהתאם להוראות סעיף 3 א) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993 (להלן: "התקנות")
3. כל אדם / גוף / מוסד הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לספק לרשות את השירותים המבוקשים כפי שפורטו לעיל רשאי לפנות למר רוני דהאן, עוזר מנכ"ל רש"א לכתובת מייל roni-d@pra.gov.il תוך 14 ימים ממועד פרסום הודעה זאת , ולהודיע לן בכתב כי קיים ספק אחר המסוגל לספק את השירותים .

 

רחוב כנפי נשרים 24, ירושלים, ת.ד 34131
טלפון: 2775* שלוחה 1 או 02-5420700 פקס: 02-6527269                                                                                       
       

מייל: rcall@pra.gov.il