חיפוש באתר:  


 


דף הבית  >> 
הודעה בדבר כוונה לקבלת פטור ממכרז-התקשרות עם מר ג'וליאן רדיאנו ואבי מור , פסיכותרפיסטים מתמחים בתחום אבהות ושימוש בטבע תרפיה לשם הנחיית קבוצת אבות ילד
הודעה בדבר כוונה לקבלת פטור ממכרז-התקשרות עם מר ג'וליאן רדיאנו ואבי מור , פסיכותרפיסטים מתמחים בתחום אבהות ושימוש בטבע תרפיה לשם הנחיית קבוצת אבות ילדים בטבע . .1 הרשות לשיקום האסיר (להלן: "הרשות") מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר בפטור ממכרז עם מר ג'וליאן רדיאנו ומר אבי מור וזאת מאחר ולמיטב ידיעתנו ומפניות שנעשו לגופים אחרים השרות המוצע על ידו הנו ייחודי, בין היתר, עקב יצירת מענה ייחודי בשל מספר תחומי העיסוק וההתמחות שלו, ביניהם הנחיית קבוצת גברים , התמחות בנושא אבהות , התמחות בעבודה טיפולית בשטח ( הכולל את כל הציוד הנדרש) ושימוש בטבע תרפיה . ההתקשרות הנה לצורך קבלת שרותי הנחיה של פרויקט אבות ילדים בטבע עבור מטופלינו בהוסטל ירושלים 3. הודעה זאת מתפרסמת ברבים באתר האינטרנט של הרשות בהתאם להוראות סעיף 3 א) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993 (להלן: "התקנות") 4. כל אדם / גוף / מוסד הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לספק לרשות את השירותים המבוקשים כפי שפורטו לעיל רשאי לפנות לגב' רונית סימוני מנהלת הוסטל י-ם, לכתובת מייל ronit-s@pra.gov.il תוך 14ימים ממועד פרסום הודעה זאת , ולהודיע לה בכתב כי קיים ספק אחר המסוגל לספק את השירותים .

הודעה בדבר כוונה לקבלת פטור ממכרז-התקשרות עם ---עמותת "בדרכך"
הודעה בדבר כוונה לקבלת פטור ממכרז-התקשרות עם ---עמותת "בדרכך" .1 הרשות לשיקום האסיר (להלן: "הרשות")מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר בפטור ממכרז עם עמותת "בדרכך", וזאת לאחר שנעשו פניות אל מספר גופים לשם קבלת שרותי דיור ייעודי לאסירות משוחררות בתוך דירה לנשים וליווי טיפולי מותאם צרכים, אך אין ביכולתם לספק שרות זה ,ולמיטב ידיעתנו אין גורמים נוספים מלבד העמותה האמורה היכולים לספק שרות זה. .2 ההתקשרות הנה לצורך קבלת שרותי דיור, ליווי ומיצוי זכויות לאסירות משוחררות ( להלן: "השירותים") 3. הודעה זאת מתפרסמת ברבים באתר האינטרנט של הרשות בהתאם להוראות סעיף 3 א) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993 (להלן: "התקנות") 4. כל אדם / גוף / מוסד הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לספק לרשות את השירותים המבוקשים כפי שפורטו לעיל רשאי לפנות לגב' רוני שפירא, מנהלת תחום שיקום אסירות, לכתובת מייל ronisha@pra.gov.il תוך 14ימים ממועד פרסום הודעה זאת , ולהודיע לה בכתב כי קיים ספק אחר המסוגל לספק את השירותים .

הודעה בדבר כוונה לקבלת פטור ממכרז-התקשרות עם חברת מחזור ירוק לנייר בע"מ
הודעה בדבר כוונה לקבלת פטור ממכרז-התקשרות עם מחזור ירוק לנייר בע"מ 1. הרשות לשיקום האסיר (להלן: "הרשות")מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר בפטור ממכרז עם "-מחזור ירוק לנייר בע"מ " וזאת לאחר שנעשו פניות אל מספר גופים לשם קבלת שרותי-מיון וגריסה אך אין ביכולתם לספק שרות זה ,ולמיטב ידיעתנו אין גורמים נוספים מלבד החברה האמורה היכולים לספק שרות זה. 2. ההתקשרות הנה לצורך קבלת שרותי מיון וגריסת מסמכים להלן: "השירותים") 3. הודעה זאת מתפרסמת ברבים באתר האינטרנט של הרשות בהתאם להוראות סעיף 3 א) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993 (להלן: "התקנות") 4. כל אדם / גוף / מוסד הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לספק לרשות את השירותים המבוקשים כפי שפורטו לעיל רשאי לפנות למר רוני דהאן, מנהל בנא"מ, רכש ומערכות מידע לכתובת מייל roni- d@pra.gov.il תוך 14ימים ממועד פרסום הודעה זאת , ולהודיע לה בכתב כי קיים ספק אחר המסוגל לספק את השירותים .הננו להודיע בזאת כי מכרז מס׳ – 2020/03 -בוטל
הננו להודיע בזאת כי מכרז מס׳ – 2020/03 למתן שירותי השכרת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי ושירותים נלווים אוקטובר 2020 בוטל!

הודעה בדבר כוונה לקבלת פטור ממכרז-התקשרות עם -דוקטור יצחק בן יאיר מומחה בתחום קרימינולוגיה יהודית פרקטיקנית
הודעה בדבר כוונה לקבלת פטור ממכרז-התקשרות עם -דוקטור יצחק בן יאיר מומחה בתחום קרימינולוגיה יהודית פרקטיקנית- .1 הרשות לשיקום האסיר (להלן: "הרשות")מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר בפטור ממכרז עם "— דוקטור יצחק בן יאיר וזאת לאחר שנעשו פניות אל מספר גופים לשם קבלת שרותי—הכוונה והכשרה בשיקום ברוח היהדות ברמת התוכן. באמצעות כתביו הסוקרים את הידע הקרימינולוגי התאורטי והיישומי שבכתבי היהדות אך אין ביכולתם לספק שרות זה ,ולמיטב ידיעתנו אין גורמים נוספים מלבד החברה האמורה היכולים לספק שרות זה. .2 ההתקשרות הנה לצורך קבלת שרותי הכשרה והדרכה לשם בניית מטודה טיפולית-( להלן: "השירותים") 3. הודעה זאת מתפרסמת ברבים באתר האינטרנט של הרשות בהתאם להוראות סעיף 3 א) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993 (להלן: "התקנות") 4. כל אדם / גוף / מוסד הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לספק לרשות את השירותים המבוקשים כפי שפורטו לעיל רשאי לפנות לאבינועם כהן מנהל תחום בכיר שקום תורני לכתובת מייל avincohen@pra.gov.il-תוך 14ימים ממועד פרסום הודעה זאת , ולהודיע לה בכתב כי קיים ספק אחר המסוגל לספק את השירותים .

הודעה בדבר כוונה לקבלת פטור ממכרז-התקשרות עם מר גיא עינת – קורס מקצועי למטפלים בעברייני מין.
הודעה בדבר כוונה לקבלת פטור ממכרז-התקשרות עם מר גיא עינת – קורס מקצועי למטפלים בעברייני מין. .1 הרשות לשיקום האסיר (להלן: "הרשות") מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר בפטור ממכרז עם מר גיא עינת וזאת מאחר ולמיטב ידיעתנו ומפניות שנעשו לגופים אחרים השרות המוצע על ידו הנו ייחודי, בין היתר, עקב יצירת מענה ייחודי בשל מספר תחומי העיסוק שלו, ביניהם גם כמטפל ייעודי מוסמך בעברייני מין והעובדה כי אינו עובד בשירות הציבורי ולא עם כלל הממשקים החיצוניים איתם אנו עובדים בעבודה השוטפת. 2. ההתקשרות הנה לצורך קבלת שרותי קורס מקצועי העשרתי שהנו ייעודי לעובדי תחום עבריינות מין בהעמקה של האבחון והטיפול בעברייני מין והתופעות הפסיכולוגיות, הסוציולוגיות והשיקומיות הייחודיות לתחום זה. 3. הודעה זאת מתפרסמת ברבים באתר האינטרנט של הרשות בהתאם להוראות סעיף 3 א) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993 (להלן: "התקנות") 4. כל אדם / גוף / מוסד הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לספק לרשות את השירותים המבוקשים כפי שפורטו לעיל רשאי לפנות לגב' יפעת רוזיליו, ראש תחום עבריינות מיו, לכתובת מייל amit-y@pra.gov.il תוך 14ימים ממועד פרסום הודעה זאת , ולהודיע לה בכתב כי קיים ספק אחר המסוגל לספק את השירותים .

הודעה בדבר כוונה לקבלת פטור ממכרז-התקשרות עם מערך טראומה מינית במרכז לבריאות הנפש "לב השרון"
.1 הרשות לשיקום האסיר (להלן: "הרשות")מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר בפטור ממכרז עם המרכז לבריאות הנפש "לב השרון" וזאת מאחר ולמיטב ידיעתנו ומפניות שנעשו לגופים אחרים השירות המוצע על ידם הינו ייחודי, בין היתר כי המרכז הרפואי מסונף אקדמית לפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב ופעיל בהוראת סטודנטים. ההשתלמות במסגרת מערך הטיפול בטראומה מינית ב "לב השרון" נותנת מענה למכלול ההיבטים המשלבת תיאוריה ופרקטיקה בתחומים הייחודיים: טיפול ייעודי בנשים, נפגעות טראומה מורכבת ובעלות אפיונים רב תחלואתיים. 2. ההתקשרות הנה לצורך קבלת שירותי קורס ייעודי בטראומה מינית: תיאוריה ופרקטיקה לעובדות תחום נשים ברשות לשיקום האסיר 3. הודעה זאת מתפרסמת ברבים באתר האינטרנט של הרשות בהתאם להוראות סעיף 3 א) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993 (להלן: "התקנות") 4. כל אדם / גוף / מוסד הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לספק לרשות את השירותים המבוקשים כפי שפורטו לעיל רשאי לפנות לגב' רוני שפירא, מנהלת תחום שיקום אסירות לכתובת מייל ronisha@pra.gov.il תוך 14ימים ממועד פרסום הודעה זאת , ולהודיע לה בכתב כי קיים ספק אחר המסוגל לספק את השירותים .

הודעה בדבר כוונה לקבלת פטור ממכרז-התקשרות עם מכללת "ספיר"- קורס מפעילי מיכון חקלאי
1 הרשות לשיקום האסיר )להלן: "הרשות"(מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר בפטור ממכרז עם "מכללת ספיר" וזאת מאחר ולמיטב ידיעתנו ומפניות שנעשו לגופים אחרים השרות המוצע על ידם הנו יחודי, בין היתר, עקב יצירת מענים בפריפרייה הגיאוגרפית, באזור הדרום שם קיים ביקוש גבוה להכשרה מסוג זה. כמו כן ההכשרה מתבצעת אף באזור הפתוח -יתרון בתקופת הקורונה. 2 . ההתקשרות הנה לצורך קבלת שרותי קורס ייעודי לעובדי מיכון חקלאי בגידולי שדה בדרום הארץ להלן: "השירותים"( 3. הודעה זאת מתפרסמת ברבים באתר האינטרנט של הרשות בהתאם להוראות סעיף 3 א( לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993 )להלן: "התקנות"( 4. כל אדם / גוף / מוסד הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לספק לרשות את השירותים המבוקשים כפי שפורטו לעיל רשאי לפנות לגב' מירב לוי, ר"ת תעסוקה, לכתובת מייל meravl1@pra.gov.il תוך 14 ימים ממועד פרסום הודעה זאת , ולהודיע לה בכתב כי קיים ספק אחר המסוגל לספק את השירותים .

הודעה בדבר כוונה לקבלת פטור ממכרז התקשרות עם "חוות הרועה העברי"
.1 הרשות לשיקום האסיר (להלן: "הרשות")מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר בפטור ממכרז עם "חוות הרועה העברי" וזאת מאחר שנעשו פניות אל מספר מסגרות שיקומיות, ועל סמך הצעותיהם התברר כי אין מסגרות אשר עומדות בתנאי וועדת השחרורים, ואלו שכן עומדות אינן מוכנות לקלוט את המטופל. .2 ההתקשרות הנה לצורך מסגרת שיקום אינטנסיבית וסגורה הכוללת מגורים. ההתמחות בטיפול הנדרשת הינה בנוער חרדי/דתי נושר, תוך דגש ב"נוער הגבעות" וכוללת גם תעסוקה, השלמת לימודים וליווי אישי של המטופל (להלן: "השירותים"). בנוסף, נדרש פיקוח על המסגרת של משרד ממשלתי. 3. הודעה זאת מתפרסמת ברבים באתר האינטרנט של הרשות בהתאם להוראות סעיף 3 א) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993 (להלן: "התקנות"( 4. כל אדם / גוף / מוסד הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לספק לרשות את השירותים הנ"ל רשאי לפנות למר יונתן שחר, מנהל מרכז היום בירושלים, תוך 14 ימים ממועד פרסום הודעה זאת , ולהודיע לו בכתב כי קיים ספק אחר המסוגל לספק את השירותים .

-----
8/7/2020 ט"ז/תמוז /תשפ"א הודעה בדבר כוונה לקבלת פטור ממכרז התקשרות עם חברת " Greenware " לרכישת שירות כיתה ממחושבת במסגרת תעסוקתית חינוכית לנוער וצעירים, הנותנת כלי חינוכי לטיפול בבני נוער בסיכון. 1 . הרשות לשיקום האסיר )להלן: "הרשות"( מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר בפטור ממכרז עם ספק יחיד " Greenware " כפתרון חסכוני ויעיל להקמת כיתות ממוחשבות באמצעות שימוש במחשב אחד בלבד לכל כיתה שיחובר למספר מסכים במקביל , ולעבודה עם תוכנה ייחודית בשיתוף עם מיקרוסופט , ובכך להוזיל את עלויות הכיתה משמעותית ולהעלות את רמת אבטחת המידע . 2. ההתקשרות הינה לצורך רכישת שירות כיתה ממוחשבת במסגרת חינוכית לנוער בסיכון, לשם ומתן כלי חינוכי לטיפול בבני נוער בסיכון. )להלן: "השירותים"( 3 . הודעה זאת מתפרסמת ברבים באתר האינטרנט של הרשות בהתאם להוראות סעיף 3 א)ב( לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993 )להלן: "התקנות"( 4 . כל אדם / גוף / מוסד הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לספק לרשות את השירותים רשאי לפנות למר ערן בן משה טכנאי רשתות ותקשורת מחשבים בטלפון – 054-7727676 בתוך 14 ימים ממעוד פרסום הודעה זאת , ולהודיע לו בכתב כי קיים ספק אחר המסוגל לספק את השירותים .
http://%D7%94%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%94%20%D7%91%D7%93%D7%91%D7%A8%20%D7%9B%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%94%20%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA%20%D7%A4%D7%98%D7%95%D7%A8%20%D7%9E%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%20%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A2%D7%9D%20%D

חיוג מקוצר לרשות לשיקום האסיר
כחלק משיפור השירות הרשות מעמידה לרשות הכלל חיוג מקוצר שמספרו 2775*


הודעה בדבר כוונה לקבל פטור ממכרז עם חברת ויצו
1.הרשות לשיקום האסיר (להלן: "הרשות") מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר בפטור ממכרז עם ספק יחיד חברת "ויצו" לרכישת תכנית "שלי ורק שלי "לתחום נוער וצעירים, תכנית טיפולית העוסקת ביחסים בין המינים מנקודת מבט חברתית, בחירת בן/בת זוג, זיהוי הגבולות. שלב העמקת הקשר - ניהול קונפליקטים ומחלוקות בקשר, סגנונות תקשורת, תהליך אמנות הפרידה. 2.לחברת "ויצו" ניסיון מוכח ורב שנים עם אוכלוסיית נוער וצעירים בסיכון, ונותנת מענה ייחודי לצרכיהם של אוכלוסיית נערים לשם מתן כלים למניעת יחסים אלימים ויצירת זוגיות בריאה. התכנית תבוצע במסגרת תחום נוער וצעירים ברשות לשיקום האסיר. 3.התכנית תכלול סדנאות למניעת זוגיות צעירה אלימה, ובניית זוגיות חיובית לגילאי 16-26 לרבות הנגשת מידע ומתן כלים בנושא. 4. הודעה זאת מתפרסמת ברבים באתר האינטרנט של הרשות בהתאם להוראות סעיף 3א(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג- 1993 (להלן: "התקנות") 5.כל אדם / גוף / מוסד הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לספק לרשות את השירותים רשאי לפנות לליאת שוסטרי זיני – ראש תחום נוער וצעירים בטלפון 050-8210062 בתוך 14 ימים ממועד פרסום הודעה זאת , ולהודיע בכתב כי קיים ספק אחר המסוגל לספק את השירותים.


כנס מעסיקים מחוזי
מעסיק יקר, הנך מוזמן לכנס מעסיקים מחוזי אשר יתקיים בבית סוהר צלמון, ביום רביעי, 28.11.18 בשעה 10:00. מטרת הפגישה: היכרות עם מרחבי התעסוקה בבתי הכלא, סדנאות וקורסים מקצועיים, וכן עם התהליך אותו האסיר עובר במהלך מאסרו.

הודעה בדבר יצירת מאגר יועצים בתחום האבטחה הפיזית והרישוי
הרשות לשיקום האסיר מבקשת ליצור מאגר יועצים בתחום האבטחה הפיזית והרישוי (העסקה באמצעות הסכם עפ"י שעות עבודה) פרטים נוספים בדבר תיאור התפקיד ודרישות התפקיד ניתן לראות באתר הרשות לשיקום האסיר: www.pra.co.il
http://www.pra.co.il/image/users/180409/ftp/my_files/%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90%20%D7%90%D7%91%D7%98%D7%97%D7%94%20%D7%A4%D7%99%D7%96%D7%99%D7%AA%20(2)-1.pdf?id=31405099


מכרז ממונה בטיחות
לרשות לשיקום האסיר דרוש/ה ממונה בטיחות . (העסקה באמצעות הסכם עפ"י שעות עבודה) פרטים נוספים בדבר תיאור התפקיד ודרישות התפקיד ניתן לראות בקטגוריה "מכרזים".

מספר עמודים: 2
 1  2    הבא   

 

רחוב כנפי נשרים 24, ירושלים, ת.ד 34131
טלפון: 2775* שלוחה 1 או 02-5420700 פקס: 02-6527269                                                                                       
       

מייל: rcall@pra.gov.il