חיפוש באתר:  


 

דף הבית  >> 
הודעה בדבר כוונה לקבלת פטור ממכרז-התקשרות עם מכללת "ספיר"- קורס מפעילי מיכון חקלאי
1 הרשות לשיקום האסיר )להלן: "הרשות"(מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר בפטור ממכרז עם "מכללת ספיר" וזאת מאחר ולמיטב ידיעתנו ומפניות שנעשו לגופים אחרים השרות המוצע על ידם הנו יחודי, בין היתר, עקב יצירת מענים בפריפרייה הגיאוגרפית, באזור הדרום שם קיים ביקוש גבוה להכשרה מסוג זה. כמו כן ההכשרה מתבצעת אף באזור הפתוח -יתרון בתקופת הקורונה. 2 . ההתקשרות הנה לצורך קבלת שרותי קורס ייעודי לעובדי מיכון חקלאי בגידולי שדה בדרום הארץ להלן: "השירותים"( 3. הודעה זאת מתפרסמת ברבים באתר האינטרנט של הרשות בהתאם להוראות סעיף 3 א( לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993 )להלן: "התקנות"( 4. כל אדם / גוף / מוסד הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לספק לרשות את השירותים המבוקשים כפי שפורטו לעיל רשאי לפנות לגב' מירב לוי, ר"ת תעסוקה, לכתובת מייל meravl1@pra.gov.il תוך 14 ימים ממועד פרסום הודעה זאת , ולהודיע לה בכתב כי קיים ספק אחר המסוגל לספק את השירותים .

הודעה בדבר כוונה לקבלת פטור ממכרז התקשרות עם "חוות הרועה העברי"
.1 הרשות לשיקום האסיר (להלן: "הרשות")מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר בפטור ממכרז עם "חוות הרועה העברי" וזאת מאחר שנעשו פניות אל מספר מסגרות שיקומיות, ועל סמך הצעותיהם התברר כי אין מסגרות אשר עומדות בתנאי וועדת השחרורים, ואלו שכן עומדות אינן מוכנות לקלוט את המטופל. .2 ההתקשרות הנה לצורך מסגרת שיקום אינטנסיבית וסגורה הכוללת מגורים. ההתמחות בטיפול הנדרשת הינה בנוער חרדי/דתי נושר, תוך דגש ב"נוער הגבעות" וכוללת גם תעסוקה, השלמת לימודים וליווי אישי של המטופל (להלן: "השירותים"). בנוסף, נדרש פיקוח על המסגרת של משרד ממשלתי. 3. הודעה זאת מתפרסמת ברבים באתר האינטרנט של הרשות בהתאם להוראות סעיף 3 א) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993 (להלן: "התקנות"( 4. כל אדם / גוף / מוסד הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לספק לרשות את השירותים הנ"ל רשאי לפנות למר יונתן שחר, מנהל מרכז היום בירושלים, תוך 14 ימים ממועד פרסום הודעה זאת , ולהודיע לו בכתב כי קיים ספק אחר המסוגל לספק את השירותים .

-----
8/7/2020 ט"ז/תמוז /תשפ"א הודעה בדבר כוונה לקבלת פטור ממכרז התקשרות עם חברת " Greenware " לרכישת שירות כיתה ממחושבת במסגרת תעסוקתית חינוכית לנוער וצעירים, הנותנת כלי חינוכי לטיפול בבני נוער בסיכון. 1 . הרשות לשיקום האסיר )להלן: "הרשות"( מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר בפטור ממכרז עם ספק יחיד " Greenware " כפתרון חסכוני ויעיל להקמת כיתות ממוחשבות באמצעות שימוש במחשב אחד בלבד לכל כיתה שיחובר למספר מסכים במקביל , ולעבודה עם תוכנה ייחודית בשיתוף עם מיקרוסופט , ובכך להוזיל את עלויות הכיתה משמעותית ולהעלות את רמת אבטחת המידע . 2. ההתקשרות הינה לצורך רכישת שירות כיתה ממוחשבת במסגרת חינוכית לנוער בסיכון, לשם ומתן כלי חינוכי לטיפול בבני נוער בסיכון. )להלן: "השירותים"( 3 . הודעה זאת מתפרסמת ברבים באתר האינטרנט של הרשות בהתאם להוראות סעיף 3 א)ב( לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993 )להלן: "התקנות"( 4 . כל אדם / גוף / מוסד הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לספק לרשות את השירותים רשאי לפנות למר ערן בן משה טכנאי רשתות ותקשורת מחשבים בטלפון – 054-7727676 בתוך 14 ימים ממעוד פרסום הודעה זאת , ולהודיע לו בכתב כי קיים ספק אחר המסוגל לספק את השירותים .
http://%D7%94%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%94%20%D7%91%D7%93%D7%91%D7%A8%20%D7%9B%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%94%20%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA%20%D7%A4%D7%98%D7%95%D7%A8%20%D7%9E%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%20%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A2%D7%9D%20%D

חיוג מקוצר לרשות לשיקום האסיר
כחלק משיפור השירות הרשות מעמידה לרשות הכלל חיוג מקוצר שמספרו 2775*


הודעה בדבר כוונה לקבל פטור ממכרז עם חברת ויצו
1.הרשות לשיקום האסיר (להלן: "הרשות") מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר בפטור ממכרז עם ספק יחיד חברת "ויצו" לרכישת תכנית "שלי ורק שלי "לתחום נוער וצעירים, תכנית טיפולית העוסקת ביחסים בין המינים מנקודת מבט חברתית, בחירת בן/בת זוג, זיהוי הגבולות. שלב העמקת הקשר - ניהול קונפליקטים ומחלוקות בקשר, סגנונות תקשורת, תהליך אמנות הפרידה. 2.לחברת "ויצו" ניסיון מוכח ורב שנים עם אוכלוסיית נוער וצעירים בסיכון, ונותנת מענה ייחודי לצרכיהם של אוכלוסיית נערים לשם מתן כלים למניעת יחסים אלימים ויצירת זוגיות בריאה. התכנית תבוצע במסגרת תחום נוער וצעירים ברשות לשיקום האסיר. 3.התכנית תכלול סדנאות למניעת זוגיות צעירה אלימה, ובניית זוגיות חיובית לגילאי 16-26 לרבות הנגשת מידע ומתן כלים בנושא. 4. הודעה זאת מתפרסמת ברבים באתר האינטרנט של הרשות בהתאם להוראות סעיף 3א(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג- 1993 (להלן: "התקנות") 5.כל אדם / גוף / מוסד הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לספק לרשות את השירותים רשאי לפנות לליאת שוסטרי זיני – ראש תחום נוער וצעירים בטלפון 050-8210062 בתוך 14 ימים ממועד פרסום הודעה זאת , ולהודיע בכתב כי קיים ספק אחר המסוגל לספק את השירותים.


כנס מעסיקים מחוזי
מעסיק יקר, הנך מוזמן לכנס מעסיקים מחוזי אשר יתקיים בבית סוהר צלמון, ביום רביעי, 28.11.18 בשעה 10:00. מטרת הפגישה: היכרות עם מרחבי התעסוקה בבתי הכלא, סדנאות וקורסים מקצועיים, וכן עם התהליך אותו האסיר עובר במהלך מאסרו.

הודעה בדבר יצירת מאגר יועצים בתחום האבטחה הפיזית והרישוי
הרשות לשיקום האסיר מבקשת ליצור מאגר יועצים בתחום האבטחה הפיזית והרישוי (העסקה באמצעות הסכם עפ"י שעות עבודה) פרטים נוספים בדבר תיאור התפקיד ודרישות התפקיד ניתן לראות באתר הרשות לשיקום האסיר: www.pra.co.il
http://www.pra.co.il/image/users/180409/ftp/my_files/%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90%20%D7%90%D7%91%D7%98%D7%97%D7%94%20%D7%A4%D7%99%D7%96%D7%99%D7%AA%20(2)-1.pdf?id=31405099


מכרז ממונה בטיחות
לרשות לשיקום האסיר דרוש/ה ממונה בטיחות . (העסקה באמצעות הסכם עפ"י שעות עבודה) פרטים נוספים בדבר תיאור התפקיד ודרישות התפקיד ניתן לראות בקטגוריה "מכרזים".

הודעה בדבר כוונה להתקשר בפטור ממכרז - חברת "רופ אקסס"
( 01/05/2018,  יום שלישי)
הודעה בדבר כוונה להתקשר בפטור ממכרז הרשות לשיקום האסיר מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת "רופ אקסס", בנושא הכשרה תעסוקתית טיפולית / שיקומית על דרך של פטור ממכרז בהתאם לאמור לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993,לעניין אישור ספק יחיד. חברת "רופ אקסס" פיתחה מודל ייחודי המותאם למאפייני אוכלוסיית האסירים המשוחררים, המודל כולל: הכשרה מקצועית לעבודה בגובה, השמה בתעסוקה מותאמת, מתן תעודה מוכר. כל אלה תוך ליווי מוקפד של החניכים הנותן מענה ייחודי ומותאם לצרכי אוכלוסיית האסירים המשוחררים. ההתקשרות הנ"ל בין הרשות לשיקום האסיר לבין "רופ אקסס", הינה לצורך מתן מענה על אבחון, הכשרה, השמה תעסוקתית, של אסירים משוחררים. על פי חוות דעתו של סגן יועמ"ש הרשות, לאחר שנבחנה מהות ההתקשרות, אופייה, טיבה נמצא כי המדובר על התקשרות העונה על האמור בתקנות חובת מכרזים לעניין פטור ממכרז. אדם שיש לו שאלות או השגות בקשר להודעה זו, רשאי להפנותן למשרדי הרשות לשיקום האסיר תוך 14 ימי עבודה החל מיום פרסום הודעה זו באמצעות דוא"ל rshy@pra.gov.il.
   
רחוב כנפי נשרים 24, ירושלים, ת.ד 34131 טלפון: 02-5420700 פקס: 02-6527269